Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls  

Pāvests izsaka līdzjūtību saistībā ar kardināla Groholevska nāvi

"Kardināls dedzīgi kalpoja Svētajam Krēslam. Viņš veica vispirms notāra, vēlāk Apustuliskās signatūras Augstākā tribunāla prefekta pienākumus, vadīja Katoliskās izglītības kongregāciju", vēstulē raksta pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests Francisks izsaka savu dziļāko līdzjūtību mūžībā aizgājušā kardināla tuviniekiem. Svētais tēvs norāda uz kardināla Zenona Groholevska priesteriskā kalpojuma, uzticības Evaņģēlijam, Baznīcas vienotības stiprināšanas un ticības liecību. Telegrammā, kas adresēta Vladislavam Groholevskim, kardināla brālim, pāvests norāda uz Zenona Groholevska svarīgo ieguldījumu izglītības jomā. Viņš bija Kanonisko tiesību profesors un daudzu zinātnisku darbu autors. Francisks aizlūdz par mūžībā aizgājušo kardinālu.

Kardināla Zenona Groholevska bēru dievkalpojums notika sestdien, 18. jūlijā, plkst. 11 Svētā Pētera bazilikā. To vadīja Kardinālu kolēģijas vicedekāns kardināls Leonardo Sandri. Dievkalpojumā piedalījās vairāki Romā esošie kardināli, priesteri un konsekrētās personas. Klātesošs bija arī pāvests Francisks.

18 jūlijs 2020, 08:08