Meklēt

Ilustratīvs attēls Ilustratīvs attēls  

Jēzus mācība ir visdārgākā pērle

"Mūsdienās dažu cilvēku dzīve ir virspusēja un blāva, jo viņi, iespējams, nekad nav meklējuši patieso bagātību. Viņi apmierinās ar pievilcīgām, bet īslaicīgām lietām, ar mirdzošām, bet iluzorām gaismām, kas aiz sevis atstāj tumsu", uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests. 26. jūlija pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Savas pārdomas pāvests balstīja uz Mateja evaņģēlija 13. nodaļu, kurā ietvertas līdzības par Debesu valstību. Runa ir par tīrumā apslēptu mantu, dārgu pērli un jūrā izmestu tīklu. Francisks pakavējās pie pirmajām divām līdzībām. Tajās Debesu valstība ir pielīdzināta divām apslēptām, bet ļoti vērtīgām "bagātībām". Tie, kuri atrod mantu vai dārgu pērli, reaģē gandrīz vienādi. Zemnieks un tirgotājs pārdod visu, lai iegādātos dārgumu, kas iekritis viņu sirdīs. Ar šīm līdzībām Jēzus aicina mūs iesaistīties Valstības veidošanā. Viņš norāda uz būtisku niansi, uzsverot, ka Debesu valstību pilnībā iemantos tikai tie, kas ir gatavi atstāt visu. Debesu valstību nevar iegūt par velti. Francisks uzsvēra, ka Valstības veidošanai ir nepieciešama ne tikai Dieva žēlastība, bet arī cilvēka aktīva darbība.

Turpinot uzrunu, Svētais tēvs skaidroja, ka zemnieka un tirgotāja rīcība ir izšķiroša un radikāla. Viņi priecājas, ka ir atraduši šo dārgumu. Arī mēs esam aicināti sekot šo divu evaņģēlisko personāžu piemēram, lai meklētu un veidotu Debesu valstību. Tāpēc jābūt brīviem, nepiesaistot savu sirdi šīs zemes lietām. Pāvests skaidroja, ka veidot Valstību traucē alkatība, dzīšanās pēc panākumiem un varas, un domāšana tikai par sevi.

"Mūsdienās dažu cilvēku dzīve ir virspusēja un blāva, jo viņi, iespējams, nekad nav meklējuši patieso bagātību. Viņi apmierinās ar pievilcīgām, bet īslaicīgām lietām, ar mirdzošām, bet iluzorām gaismām, kas aiz sevis atstāj tumsu", teica Svētais tēvs.

Debesu valstība ir pretstatā ar šīs pasaules piedāvātajām virspusējām lietām. Tā ir pretstatā ar banālu dzīvi. Francisks norādīja, ka Debesu valstība ir liels dārgums, kas liek iemirdzēties mūsu ikdienas dzīvei un paplašināt mūsu horizontus. Patiesi, tie, kuri meklē šo dārgumu, ir radoši un drosmīgi. Viņi meklē jaunus ceļus un iespējas, lai iemācītos mīlēt Dievu, mīlēt citus un mīlēt sevi, teica pāvests.

Jēzus, kurš ir apslēptais dārgums un vērtīga pērle, dāvā mums prieku: prieku par savas dzīves jēgas atklāšanu, prieku par aicinājuma uz svētumu īstenošanu. "Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums katru dienu meklēt Debesu valstības dārgumu!" - vēlēja Francisks.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests apsveica Romas ticīgos un svētceļniekus no dažādām valstīm. Svēto Jaohima un Annas svētkos viņš sveica visus vecvecākus. Novēlējis visiem jauku svētdienu, Francisks, kā ierasti, aicināja neaizmirst lūgties par viņu.

26 jūlijs 2020, 12:10