Meklēt

Konsistorija laikā 2019. gadā Konsistorija laikā 2019. gadā 

Francisks lūdzas par mūžībā aizgājušo Georgu Ratcingeru

Pāvests Francisks nosūtījis vēstuli emeritētajam pāvestam Benediktam XVI sakarā ar viņa brāļa Georga Ratcingera aiziešanu mūžībā. Priesteris Georgs nomira trešdien, 1. jūlijā, Rēgensburgā, Vācijā, 96 gadu vecumā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Jūs bijāt tik laipns un pirmais mani informējāt par sava mīļotā brāļa, mons. Georga aiziešanu mūžībā”, raksta Francisks. “Vēlos jums vēlreiz izteikt visdziļāko līdzjūtību un šajā sāpīgajā brīdī apliecināt savu garīgo tuvību.”

Turpinājumā Francisks apliecina, ka lūdzas par Benedikta XVI mirušo brāli, lai dzīvības Kungs savā žēlsirdīgajā labestībā uzņem viņu debesu tēvijā un piešķir viņam godības kroni, kas sagatavots uzticīgajiem Evaņģēlija kalpiem. “Un es lūdzos arī par Jums, Svētība, caur Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību izlūdzot no Tēva atbalstu, ko sniedz kristīgā cerība un maigais dievišķais mierinājums”, raksta Francisks.

02 jūlijs 2020, 12:45