Meklēt

Pāvests: Domāju par Svētās Sofijas baziliku un esmu ļoti sarūgtināts

Svētdienas, 12. jūlija, uzrunā Francisks sveica jūrniekus, pateicās visiem pastorālajiem darbiniekiem, kuri nesavtīgi kalpo slimajiem, un pieminēja Svētās Sofijas baziliku.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Pēc “Kunga eņģelis” lūgšanas pāvests atgādināja, ka šajā jūlija otrajā svētdienā iekrīt Starptautiskā Jūras diena. Viņš sirsnīgi sveica visus, kuri strādā jūrā, īpaši tos, kas ir tālu no saviem mīļajiem tuviniekiem un savām zemēm. Francisks sveicināja arī Čivitavekijas-Tarkvinjas ostā svētdienas rītā notikušo Euharistijas svinību dalībniekus. “Un jūra aiznes manas domas mazliet tālāk – uz Stambulu”, viņš piebilda. “Es domāju par Svēto Sofiju [Svētā Sofijas baziliku] un esmu ļoti sarūgtināts”.

Jāpaskaidro, ka Turcijas prezidents ar speciālu dekrētu noteica, ka minētā bazilika, kas vairākus gadu desmitus bija muzejs, tagad atkal kļūs par mošeju, un jau 24. jūlijā musulmaņi pirmo reizi tajā pulcēsies uz lūgšanu. Dievišķajai Gudrībai veltītā bizantiešu katedrāle tika atklāta 537. gadā, kristīgā imperatora Justiniāna laikā. 1453. gadā, kad otomaņi iekaroja Konstantinopoli, katedrāle tika pārvērsta par mošeju, bet 1934. gadā ar modernās Turcijas tēva-dibinātāja Ataturka dekrētu – par muzeju. Tagad tā atkal kļūs par mošeju.

Apsveicis Romas ticīgos un dažādu zemju svētceļniekus, Fokolāru kustības locekļus un Romas diecēzes pastorālos darbiniekus, kuri kalpo veselības aprūpes laukā, kuri šajā pandēmijas laikā bija un ir līdzās slimniekiem, Svētais tēvs sirsnīgi pateicās par to, ko šie daudzie priesteri, reliģisko ordeņu locekļi, klostermāsas un laji darīja un turpina darīt. Atvadoties, pāvests visiem novēlēja jauku svētdienu, garšīgas pusdienas, un, kā parasti, aicināja neaizmirst par viņu lūgties.

12 jūlijs 2020, 12:57