Meklēt

Pievienotas trīs jaunas invokācijas Vissvētākās Jaunavas Marijas litānijai

20. jūnijā – Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds svētkos, pāvests Francisks ir pievienojis trīs jaunas invokācijas Vissvētākās Jaunavas Marijas litānijai. Tās skan “Mater misericordiae” – Žēlsirdības Māte”, “Mater spei” – “Cerības Māte” un “Solacium migrantium” – “Migrantu Mierinātāja”.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Kā vēstulē Bīskapu konferenču prezidentiem visā pasaulē atzīmē Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācijas prefekts, kardināls Roberts Sara, gadsimtu gaitā kristieši ir izmantojuši neskaitāmas invokācijas un titulus, vēršoties pie Jaunavas Marijas kā pie “privileģēta un droša ceļa, lai satiktu Kristu”.

Atsaucoties uz pašreizējo laiku, kurā cilvēkus nomāc neziņas un nedrošības sajūta, Dieva tauta godbijīgi un pilna uzticības steidzas pie Marijas. Kardināls Sara vēstulē paskaidro, ka ievērojot šos apstākļus, ticīgo jūtas un viņu izteiktās vēlēšanās, pāvests Francisks pazīstamajai lauretāniskajai litānijai ir pievienojis vēl trīs minētās invokācijas.

Kā intervijā Vatican News pastāstīja Dievišķā kulta un Sakramentu disciplīnas kongregācijas sekretārs, arhibīskaps Artūrs Rošs, šīs invokācijas atbilst pašreizējā laika realitātēm, kad daudzi cilvēki visā pasaulē cieš ne tikai no koronavīrusa pandēmijas un tās sekām, bet arī no daudzām citām nelaimēm. Daudziem nākas atstāt mājas nabadzības, karu un citu iemeslu dēļ.

Vissvētākās Jaunavas Marijas litānija tiek saukta arī par lauretānisko litāniju. Šis vārds ir aizgūts no Loreto mariāniskās svētnīcas. Tiek uzskatīts, ka šeit tā pirmoreiz tika skaitīta 1531. gadā. 1587. gadā to oficiāli apstiprināja pāvests Siksts V, vienlaikus no publiskas izmantošanas izslēgdams visas pārējās mariāniskās litānijas. Līdz pat šodienai lauretāniskā litānija ir vienīgā oficiāli apstiprinātā Jaunavas Marijas litānija. Tomēr, privātām lūgšanām nav liegts izmantot arī citas mariāniskās litānijas, tai skaitā “Marijas ofīciju”.

Gadsimtiem ritot, vairāki pāvesti lauretāniskajai litānijai ir pievienojuši jaunas, vismaz 7 invokācijas. Tā piemēram, svētais Jānis Pāvils II  1980. gadā ir pievienojis invokāciju “Baznīcas Māte”, bet 1995. gadā “Ģimeņu Karaliene”.

22 jūnijs 2020, 14:00