Meklēt

Portugāļu diplomāts un 1940. gadā izsniegtā vīza Portugāļu diplomāts un 1940. gadā izsniegtā vīza 

Pāvests: sirdsapziņas brīvība jārespektē vienmēr un visur

Vispārējās audiences noslēgumā pāvests atgādināja to, cik svarīgi ir respektēt cilvēka sirdsapziņas brīvību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atgādināja, ka 17. jūnijā iekrīt “Sirdsapziņas diena”. Tai par iedvesmu kalpoja portugāļu diplomāta Aristidesa de Sousas Mendesa atstātā liecība. Viņš pirms 80 gadiem izlēmīgi sekoja savai sirdsapziņai un tādā veidā tūkstošus ebreju un citu vajāto izglāba no nāves. Svētais tēvs novēlēja, lai vienmēr un visus tiktu respektēta sirdsapziņas brīvība un lai katrs kristietis ar savu taisno un Dieva Vārda izgaismoto sirdsapziņu varētu rādīt citiem starp vārdiem un darbiem saskanīgas dzīves priekšzīmi.

"Taisnīgais starp tautām"

Otrā Pasaules kara sākumā, 1940. gadā Bordo (Francijā) pildot Portugāles konsula pienākumus, Aristidess atteicās sekot vācu nacistiem simpatizējošās valdības rīkojumiem un visām apdraudētajām personām izdeva izceļošanas vīzas. Viņš neskatījās ne uz cilvēku rasi, ne tautību, ne reliģiju. Visi, kuri gribēja pamest Franciju, saņēma vīzas. Kad no Lisabonas puses sāka nākt pirmās sūdzības, portugāļu konsuls sacīja: “Ja man nākas nepaklausīt, tad labāk es nepaklausu cilvēku nekā Dieva rīkojumiem”. 1940. gada 8. jūlijā viņš atgriezās Portugālē un saņēma no valdības sodu. Viņš tika atstādināts no amata un viņam tika atņemtas arī ārzemēs izdotās autovadītāja tiesības. Aristidesam ar savu 14 bērnu kuplo ģimeni nācās izdzīvot, pateicoties Lisabonas ebreju kopienas solidaritātei. Viņš nomira nabadzībā 1954. gada 3. aprīlī Lisabonas franciskāņu vadītajā slimnīcā. 1966. gadā viņam tika piešķirts Izraēlas valsts goda tituls “Taisnīgais starp tautām”.

17 jūnijs 2020, 12:03