Meklēt

Francisks vēršas pret bērnu paverdzināšanu, uzveļot tiem nepiemērotus darbus

Piektdien, 12. jūnijā, tiks atzīmēta Vispasaules diena cīņai pret bērnu paverdzināšanu ar darbiem. Šajā sakarā pāvests trešdienas vispārējās audiences beigās uzstājīgi aicināja sabiedrību sargāt bērnus un neļaut viņus izmantot, liekot tiem darīt viņu vecumam neatbilstošus darbus.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks norādīja, ka ar šādu rīcību atņemam bērniem bērnību un pakļaujam riskam viņu integrālo attīstību. Šajā sanitārās krīzes situācijā dažādās zemēs daudzi bērni un pusaudži ir spiesti strādāt viņu vecumam nepiemērotus darbus, lai tādējādi palīdzētu savām ģimenēm, kas atrodas galējā trūkumā. Nereti ir runa arī par īstu verdzību un nebrīvi ar visām no tā izrietošajām fiziskajām un psiholoģiskajām ciešanām – atzina pāvests, piebilstot, ka mēs visi esam par to atbildīgi.

Šajā sakarā Francisks aicināja institūcijas pielikt “visus iespējamos pūliņos, lai pasargātu bērnus” un risinātu ekonomiskās un sociālās problēmas, kas ir pamatā “izkropļotai dinamikai, kurā viņi, diemžēl, ir ierauti”. “Bērni ir cilvēces nākotne”, uzsvēra pāvests. “Mums visiem pienākas rūpēties par viņu izaugsmi, veselību un harmoniju.”

10 jūnijs 2020, 12:14