Meklēt

 Palīdzības brigāde palīdz evakuēties plūdos cietušā  Černovcu apgabala iedzīvotājiem Palīdzības brigāde palīdz evakuēties plūdos cietušā Černovcu apgabala iedzīvotājiem 

Pāvests aicina lūgties par Sīriju, Libānu, Jemenu, Ukrainu

Svētdien, pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests atgādināja, ka 30. jūnijā notiks ceturtā Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju organizācijas konference par atbalstu Sīrijai un visam reģionam. Francisks aicināja lūgties par šo nozīmīgo tikšanos, lai tā varētu uzlabot sīriešu un tiem tuvo tautu, īpaši Libānas situāciju, kas pārdzīvo smagu sociālpolitisko un ekonomisko krīzi, kuru vēl smagāku ir padarījusi koronavīrusa pandēmija.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pāvests aicināja lūgties arī par Jemenas iedzīvotājiem, jo īpaši par bērniem, kas cieš no smagas humanitārās krīzes. Izskanēja aicinājums lūgties arī par Ukrainas Rietumu iedzīvotājiem, kurus skāruši plūdi, lai viņi varētu gūt mierinājumu no Kunga un palīdzību no brāļiem.

Svētais tēvs sveica visus klātesošos – romiešus un svētceļniekus no citām Itālijas vietām un no ārzemēm. Īpaši sveicieni tika adresēti tiem, kas šorīt vienā no Romas baznīcām piedalījās Svētajā Misē, kas tika svinēta kongoliešu ritā. Francisks lūdzās arī par Kongo Demokrātisko Republiku.

Novēlējis visiem labu svētdienu, garšīgu pusdienu maltīti un aicinājis palūgties arī par sevi, pāvests teica “uz redzēšanos” rīt, svēto Pētera un Pāvila svētkos.

28 jūnijs 2020, 12:40