Meklēt

Poļu misionāres pandēmijas laikā Amazonē Poļu misionāres pandēmijas laikā Amazonē 

Baznīcai jāsaprot, ko Dievs grib pateikt šajā pandēmijas laikā

Pāvests Francisks ir uzrakstījis vēstījumu Pasaules Misiju dienai, kas Baznīcā tiks atzīmēta oktobra mēneša trešajā svētdienā. Vēstījumā Svētais tēvs aicina no jauna atklāt misionārā aicinājuma nozīmi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Mēs esam aicināti būt par misionāriem, veidot sevi par dāvanu Dievam un cilvēkiem. "Misijas darbs ir brīva un apzināta atbilde Dieva aicinājumam. Bet šo aicinājumu varam atklāt tikai tad, kad paši izdzīvojam mīlestības attiecības ar Jēzu, kurš dzīvo savā Baznīcā" – vēstījumā raksta pāvests.

Francisks vispirms pateicas ticīgajiem par aktīvo piedalīšanos Ārkārtas Misiju mēneša pasākumos, kādi notika pagājušā gada oktobrī. "Es esmu pārliecināts, ka tie stiprināja misionāro garu un dedzību daudzās kopienās", – raksta Svētais tēvs. Viņš norāda, ka no pagājušā gada oktobra situācija krasi pasliktinājās sakarā ar koronavīrusa izraisītās slimības izplatību. "Tāpat kā Emausas mācekļi, arī mēs esam pieredzējuši negaidītu un stipru vētru. Mēs esam sapratuši, ka visi esam vienā laivā, visi esam tik trausli un apjukuši, bet tajā pašā laikā svarīgi un vajadzīgi, katrs no mums ir aicināts airēt kopā ar pārējiem, katrs esam aicināti sniegt mierinājumu citiem. Šajā laivā [...] esam mēs visi," – vēstījumā raksta pāvests.

Pēc Franciska domām, pandēmija, ja mēs uz to skatāmies ticības gaismā, var kļūt par iespēju dalīties, palīdzēt, kalpot citiem un dedzīgāk lūgties par tiem, kurus smagi skārusi koronavīrusa slimība. Šis laiks palīdz arī no jauna atklāt ekleziālās kopienas dimensiju. "Mēs esam sapratuši, ka nevaram turpināt domāt katrs par sevi, tikai kopā mēs varam tikt galā," – raksta pāvests, atgādinot, ka šos vārdus viņš bija teicis uzrunā Svētā Pētera laukumā šī gada 27. martā, kad kopā ar ticīgajiem visā pasaulē, lūdzās par cilvēces atbrīvošanu no pandēmijas.

Jēzus aicina būt gataviem atstāt noslēgtības čaulu un iziet pretī otram cilvēkam. Pāvests atgādina, ka mēs esam aicināti atbildēt Dieva mīlestībai, kalpojot citiem. Tas ir aicinājums ienākt sevis atdeves dinamikā. Francisks skaidro, ka neviens nav izslēgts no Dieva mīlestības. Baznīca ir Dieva mīlestības uz cilvēci sakraments. "Ļaunums un grēks Dievam ir izaicinājums, lai mīlētu mūs un mīlētu mūs aizvien vairāk", raksta pāvests. Tik liela mīlestība mūsu sirdīs modina ilgas, kas ir nekas cits kā Jēzus Kristus mīlestības sludināšanas misija.

Svētais tēvs aicina arī pārdomāt, vai mēs esam gatavi saklausīt Svētā Gara balsi savā sirdī un savā dzīvē un, līdzīgi kā Marija, pildīt Dieva gribu. Francisks norāda, ka Baznīcai ir svarīgi saprast, ko Dievs vēlas pateikt šajā pandēmijas laikā. "Šo jautājumu liek mums uzdot slimība, ciešanas, bailes un izolācija. To liek uzdot vientulībā mirstošo cilvēku ciešanas. Aizdomāties mudina tie, kuri ir atstāti, zaudējuši darbu un ienākumus, kuriem nav māju un iztikas. Laikā, kad nākas ievērot fizisko distanci un palikt mājās, mēs esam aicināti no jauna atklāt un novērtēt savstarpējo attiecību un attiecību ar Dievu skaistumu un nozīmi" – vēstījumā raksta pāvests.

Vēstījumu Pasaules Misiju dienai vēsture aizsākusies 1926. gadā. To galvenais mērķis ir atgādināt, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības dzirdēt Evaņģēlija vēsti. Vēstījumos tiek norādīti arī Baznīcas misionārās darbības virzieni, kas ietverti Vatikāna II koncila dekrētā "Ad gentes" (izdots 1965. gada 7. decembrī).

No laika gaitā tapušām pāvesta vēstulēm ir izveidota unikāla misioloģijas rokasgrāmata. Pateicoties tai, varam saprast, kāds ir Baznīcas misionārais aicinājums. Pāvesta vēstījumu mērķis ir arī atgādināt ticīgajiem par Pontifikālo misiju darbu nozīmīgumu un nepieciešamību tos popularizēt un atbalstīt. Pāvesta un bīskapu uzdevums ir palīdzēt ticīgajiem aktīvi iesaistīties Baznīcas misijas darbā, – vēstījuma noslēgumā atgādina Svētais tēvs.

03 jūnijs 2020, 13:54