Meklēt

Lūgšanu nodoms jūnijā: "Ļaut skart sevi Jēzus Sirdij!"

Jūnija mēnesī pāvests aicina lūgties par visiem tiem, kuri dzīvo grūtībās, lai viņi atrod savas dzīves ceļu Jēzus Sirdī.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Šai laikā, kad pandēmija vēl turpina plosīties daudzviet pasaulē, Francisks nāk klajā ar lūgšanu nodomu jūnija mēnesim, aicinot visus, kuri cieš, lai viņi rod ceļu savai dzīvei, ļaujot skart sevi Jēzus Sirdij. “Tur, kur ir sāpes, ciešanas un grūtības, vienmēr ir Jēzus Sirds,” apliecina pāvests. Viņš atgādina, ka neviens nav atstāts viens pats.

“Daudzi cilvēki cieš no smagām grūtībām. Mēs varam viņiem palīdzēt, tos pavadot viņu dzīves gājumā ar līdzjūtību, kas pārveido cilvēku dzīvi un tuvina tos Kristus Sirdij, kas mūs visus iesaista maiguma revolūcijā,” videovēstījumā saka pāvests.

Jēzus Sirds godināšana aizsākās viduslaikos. XVII gadsimtā svētā Marija Margarita Alakok, kuru 1930. gadā kanonizēja pāvests Benedikts XV, teica: “Lūk Sirds, kura tik ļoti mīlēja cilvēkus!” XX gadsimtā Jēzus Sirds kults vēl vairāk izplatījās, pateicoties svētās Faustīnas Kovaļskas vēstij par Dievišķo Žēlsirdību. “Jēzus Sirds,” teica pāvests Francisks, 2019. gada 28. jūnijā tiekoties ar Pasaules Lūgšanu tīkla delegāciju, “ir tik liela, ka tā visus vēlas pieņemt maiguma revolūcijā. Tuvums Jēzus Sirdij mūsu sirdi pamudina ar mīlestību tuvoties brālim, un palīdz ienākt šai līdzjūtībā pret pasauli.”

05 jūnijs 2020, 12:55