Meklēt

Bīskaps Algirdas Jurevičius Bīskaps Algirdas Jurevičius 

Lietuva: nominēts jauns Telšu diecēzes bīskaps

Pirmdien, 1. jūnijā, pāvests nominēja līdzšinējo Kauņas palīgbīskapu Algirdas Jurevičius par Telšu diecēzes vadītāju.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Bīskaps Jurevičius ir dzimis 1972. gada 24. martā Vievē. Skolas gados mācījies Talata-Kelpša Viļņas Mūzikas konservatorijā, vadījis Baznīcas kori un bijis ērģelnieks. No 1991. līdz 1996. gadam mācījies Kauņas Garīgajā seminārā, 1996. gada 26. decembrī iesvētīts par priesteri. Turpinājis studijas Vitauta Lielā Kauņas universitātē, kur ieguvis maģistra grādu dogmatiskajā teoloģijā, un – Svētā Georga Filozofijas-teoloģijas augstskolā, Frankfurtē pie Mainas, ko pabeidza ar doktora grādu pastorālteoloģijā.

No 2001. līdz 2004. gadam bija poļu pastorālais asistents Hānavā un atbildīgais par pastorālo darbu lietuviešu vidū Štutgartē.

No 2004. gada līdz nominācijai par bīskapu pildīja Kašiadoris diecēzes ekonoma pienākumus, bija diecēzes ģenerālvikārs un profesors Viļņas Garīgajā seminārā.

2018. gada 2. jūlijā pāvests Francisks priesteri Jurevičiu nominēja par Kauņas palīgbīskapu. 19. augustā viņš tika konsekrēts par bīskapu. Lietuvas Bīskapu konferencē viņš ir atbildīgs par Baznīcas doktrinālajiem jautājumiem. Līdz 2019. gada 1. martam viņš bija Kauņas apustuliskais administrators.

Bīskaps Algirdas Jurevičius ir vairāku teoloģisko un pastorālo publikāciju autors. 

01 jūnijs 2020, 12:26