Meklēt

Ķīnas katoļticīgo lūgšana Ķīnas katoļticīgo lūgšana 

Pāvests Ķīnas katoļiem: Esiet stipri ticībā!

Pēc lūgšanas “Debesu Karaliene” pāvests aicināja visus garīgi vienoties ar Ķīnas katoļticīgajiem, kuri svētdien, 24. maijā, svin Vissvētākās Jaunavas Marijas – “Kristīgo Palīdzības” svētkus un godina viņu Šešenas sanktuārijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Garīgi vienosimies ar katoļticīgajiem Ķīnā”, mudināja Svētais tēvs. Viņi šodien ar īpašu dievbijību svin Marijas – “Kristīgo Palīdzības” un Ķīnas aizbildnes svētkus. “Uzticēsim mūsu Debesu Mātes vadībai un aizsardzībai šīs lielās zemes katoliskās Baznīcas ganus un ticīgos, lai viņi būtu nelokāmi ticībā un stipri brālīgajā vienotībā, priecīgi liecinieki un tuvākmīlestības un cerības veicinātāji.”

Vēršoties pie pašiem Ķīnas katoļticīgajiem, pāvests apliecināja, ka universālā Baznīca, kurai viņi pieder, dalās viņu cerībās un atbalsta viņus viņu pārbaudījumos. Baznīca viņus pavada ar savu lūgšanu, izlūdzot jaunu Svētā Gara izliešanos, lai viņos atkal atspīd Evaņģēlija gaisma un skaistums, un visos, kas tic, atklājas Dieva varenība.

Francisks novēlēja Marijai – “Kristīgo Palīdzībai” arī visus ticīgos un visus labas gribas cilvēkus, kuri šajā smagajā laikā visās pasaules malās ar lielu dedzību un uzcītību iestājas miera labā, veicina dialogu tautu starpā, kalpo nabagiem, iestājas par vides aizsardzību un cenšas panākt cilvēces uzvaru pār ikvienu miesas, sirds un dvēseles slimību.

24 maijs 2020, 13:18