Meklēt

Maija mēnesī pāvests aicina lūgties par diakoniem

Vispasaules lūgšanu tīkls publicējis video vēstījumu, kurā pāvests Francisks skaidro lūgšanu nodomu 2020. gada maijā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Šajā mēnesī Svētais tēvs aicina ticīgos visā pasaulē lūgties par diakoniem. Viņš saka: "Diakoni nav priesteru aizstājēji. Viņi ir garīdzniecības daļa un savu aicinājumu izdzīvo ģimenē un ar ģimeni. Viņi nododas kalpošanai nabadzīgajiem, kuros saskata cietošā Kristus seju. Viņi ir kalpošanas aizbildņi. Lūgsim, lai diakoni, paliekot uzticīgi savai harizmai, viņi ar vārdu un darbiem kalpotu nabagiem, tādējādi kļūstot par iedvesmas avotu un dzīvības zīmi Baznīcai un visai pasaulei".

Vispasaules lūgšanas tīkla misija ir izplatīt un veicināt lūgšanu par Baznīcas misiju un cilvēces lielajiem izaicinājumiem. Tas dibināts 1844. gadā un darbojas 98 valstīs.

05 maijs 2020, 17:33