Meklēt

Pāvests ar dažiem Austrumu Baznīcu patriarhiem savas vizītes Bari laikā (07.07.2018) Pāvests ar dažiem Austrumu Baznīcu patriarhiem savas vizītes Bari laikā (07.07.2018) 

Kristiešu vienotība ir Svētā Gara dāvana

Pirms 25 gadiem tika publicēta svētā Jāņa Pāvila enciklika “Ut unum sint” (“Lai viņi visi būtu viens”). Šajā sakarā pirmdien 25. maijā pāvests Francisks nosūtīja vēstuli Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidentam, kardinālam Kurtam Koham, kurā cildina līdz šim, pateicoties Svētajam Garam, panākto progresu kristiešu vienotības laukā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Pievērsis savu skatienu 2000. gada Jubilejas apvārsnim, viņš (Jānis Pāvils II) gribēja, lai Baznīca ceļā uz trešo gadu tūkstoti gara acu priekšā patur sava Mācītāja un Kunga dedzīgo lūgšanu: «Lai viņi visi būtu viens!» (Jņ 17, 21)”, vēstulē raksta pāvests Francisks, tādā veidā atgādinot mums par šī dokumenta pirmsākumiem. Tā klajā laišana saistījās ar neatgriezenisku lēmumu iet ekumenisma ceļu, kurā izšķirošu lomu spēlē Svētais Gars.

Francisks norāda, ka jau Vatikāna II koncils atzina Svētā Gara darbības nozīmi kristiešu vienotības atkal atjaunošanas procesā. “Tikai Svētais Gars var panākt dažādību (…) un vienlaikus vienotību (…)”, vēstulē šveiciešu kardinālam Kurtam Koham uzsver pāvests. Protams, mēs varam un mums ir jādara vairāk. Tomēr vienotība galvenokārt ir nevis mūsu darbības rezultāts, bet Svētā Gara dāvana – viņš atgādina. Svarīgi, lai mums netrūktu ticības un pateicības, jo pēdējo gadu desmitu laikā ir sperti daudzi nozīmīgi soļi, lai dziedētu gadu simteņu un gadu tūkstošu gaitā iecirstās brūces.

Noslēgumā pāvests aicina paļāvīgi piesaukt Svēto Garu, lai Viņš vada mūsu soļus un palīdz katram no mums ar jaunu degsmi izjust aicinājumu darboties ekumenisma labā.

25 maijs 2020, 16:38