Meklēt

Svētais Jānis Pāvils II Svētais Jānis Pāvils II 

Francisks vēl, lai svētais Jānis Pāvils II aizbildina par mieru

Svētdien, pēc lūgšanas “Debesu Karaliene”, Francisks atgādināja, ka 18. maijā svinēsim svētā Jāņa Pāvila II dzimšanas 100. gadadienu. Tā kā ticīgā tauta atkal varēs piedalīties dievkalpojumus, pāvests lūdza, lai ievērojam normas un sargājam veselību, kā arī pieskārās visas radības aizsardzībai.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Viņš piedzima Vadovicē, Polijā. “Mēs viņu atceramies ar lielu mīlestību un milzīgu pateicību”, sacīja Svētais tēvs. Viņš atgādināja, ka pirmdienas rītā, pulksten 7.00, celebrēs Svēto Misi pie Jāna Pāvila II atdusas vietas, Svētā Pētera bazilikā, un šī Mise tiks pārraidīta tiešraidē. Francisks vēlēja, lai šis svētais turpina no debesīm aizbildināt par Dieva tautu un mieru pasaulē.

Turpinājumā Francisks atgādināja arī to, ka no 18. maija dažās zemēs atkal notiks liturģiskās svinības ar tautas piedalīšanos. Citās vēl tiek lemts par šādu iespēju. No pirmdienas arī Itālijā tauta varēs piedalīties dievkalpojumos. “Taču, lūdzu, ievērosim arī turpmāk normas, nostādnes, kas mums tiek dotas, lai pasargātu katra personas un visas tautas veselību”, uzsvēra pāvests.

Pēc tam Svētais tēvs veltīja dažus vārdus bērniem. Maijā daudzās draudzēs bērni iet pie Pirmās Svētās Komūnijas. Itālijā tā ir ierasta tradīcija. Skaidrs, ka pandēmijas dēļ, šie skaistie ticības svētki tika atcelti uz vēlāku laiku. Tāpēc pāvests sirsnīgi sveica visus bērnus, kuriem būtu vajadzējis pirmo reizi pieņemt Kungu Jēzu Vissvētākajā Altāra Sakramentā. Francisks viņus aicināja izdzīvot šo gaidīšanas laiku, kā izdevību, lai vēl labāk sagatavotos šim svarīgajam brīdim. To var darīt lūdzoties, lasot katehismu un tādējādi dziļāk iepazīstot Jēzu, kļūstot labākiem un dedzīgāk kalpojot citiem – viņš paskaidroja.

Noslēgumā pāvests atgādināja, ka sākas dokumentam «Laudato si’» veltītā nedēļa, kas noslēgsies nākošajā svētdienā un kurā atzīmēsim enciklikas izdošanas piekto gadadienu. Svētais tēvs novēlēja, lai šajā pandēmijas laikā, kurā vairāk apzināmies to, cik mums ir svarīgi rūpēties par savām kopējām mājām, visas pārdomas un kopīgie pūliņi kalpotu kā palīdzība, kas ļautu veidot un stiprināt konstruktīvas radītā aizsardzības pieejas.

17 maijs 2020, 12:36