Meklēt

Francisks pateicas par jezuītu vadītā Astalli centra veikumu

Pāvests ir nosūtījis vēstuli bēgļiem veltītās jezuītu organizācijas “Jesuit Refugee Service” Itālijas nodaļas direktoram, tēvam Kamillo Ripamonti. Francisks cildina Astalli centra veikumu un atzīmē, ka šī centra izdotajā ziņojumā ir rodami skaitļi, aiz kuriem slēpjas daudzo migrantu “apturētās dzīves”. Viņi atrodas starp pandēmijas un neziņas dzirnakmeņiem, dzīvojot raizēs par to, ko jaunajā mītnes zemē tiem nesīs rītdiena.

Inese Šteinerte - Vatikāns

2019. gadā Astalli centrā ir pabijuši 20 tūkstoši cilvēku, to skaitā bēgļi un patvēruma meklētāji. Romas centrā vien ir aprūpēti 11 tūkstoši ieceļotāju. Pēdējā Astalli ziņojumā apgalvots, ka “ierobežojoša un aizvērta, pat diskriminējoša migrācijas politika, kas ir piekopta gada laikā, vēl akūtāku dara dzīves nedrošību, tā atstumj un liedz naturalizēties, vēl ievainojamāku padarot visu sabiedrību.”

Ievērojot šos apstākļus, pāvests izsaka pateicību Astalli centram un tēvam Ripamonti personīgi par drosmīgo stāšanos pretim migrācijas izaicinājumam un migrantu nodrošināšanu ar mītnes vietu. Francisks raksta, ka šie cilvēku tūkstoši bēg no kara, no vajāšanām un smagas humanitāras krīzes.

Francisks izsaka savu garīgo tuvību tiem, kuri starptautiskajā likumā tiek saukti par “bēgļiem”, un kurus Astalli centrs uzņem ar brālīgu mīlestību. Svētais tēvs aicina bēgļus nezaudēt cerību par tādu pasauli, kurā valda miers, taisnīgums un brālīgums starp tautām. Savukārt, centra Astalli darbiniekus pāvests liek par piemēru visai sabiedrībai, novēlot, lai tā ar atjaunotu dedzību veicina pieņemšanas un solidaritātes kultūru.

29 maijs 2020, 13:21