Meklēt

2020.05.03 Regina Coeli 2020.05.03 Regina Coeli 

Francisks mudina uz starptautisku sadarbību, lai uzveiktu vīrusu

Svētdienas pusdienlaikā, pēc lūgšanas “Debesu Karaliene”, pāvests atgādināja, ka šodien Baznīca svin Vispasaules lūgšanu dienu par aicinājumiem, pievērsās Covid-19 slimniekiem un viņu kopējiem, kā arī apliecināja, ka ir pieņēmis Cilvēku brālības deklarācijas īstenošanas augstākās komitejas piedāvājumu 14. maiju pasludināt par lūgšanas un gavēņa dienu. Šajā dienā visi, kuri tic vienam Dievam, vienosies lūgšanā, lai Dievs atbrīvo cilvēci no koronavīrusa pandēmijas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Runājot par aicinājumiem, Svētais tēvs uzsvēra, ka visa kristīgā dzīve ir viena vienīga atbilde Dieva aicinājumam, lai kāds būtu dzīves stāvoklis. Šī diena mums atgādina to, ko teica Jēzus par Dieva valstību, proti, ka pļaujas laukā ir daudz jāstrādā un jālūdzas, lai Tēvs sūta strādniekus savā laukā (sal. Mt 9, 37-38). Priesterība un konsekrētā dzīve prasa drosmi un neatlaidību – viņš atgādināja. Bez lūgšanas nav iespējams šai ceļā iet uz priekšu. Francisks aicināja visus lūgties, lai Dievs sūta labus strādniekus savā laukā, kuri būtu atvērti Viņa mīlestībai.

Turpinājumā pāvests kārtējo reizi apliecināja savu tuvību Covid-19 slimniekiem, tiem, kuri viņus aprūpē, un visiem, kuri jelkādā veidā cieš no šīs pandēmijas. “Vienlaikus es gribu atbalstīt un iedrošināt starptautisko sadarbību, kas iesākas ar dažādām iniciatīvām, lai atbilstoši un efektīvi atbildētu uz smago krīzi, kādu šobrīd piedzīvojam”, teica Francisks. “Patiešām, ir svarīgi caurspīdīgā un nesavtīgā veidā apvienot zinātniskās spējas, lai atrastu potes un ārstnieciskos līdzekļus, un nodrošinātu visiem pieeju vitāli svarīgajām tehnoloģijām, kas ļautu katrai saslimušajai personai, visās pasaules malās, saņemt nepieciešamo veselības aprūpi.”

Dažus vārdus pāvests veltīja arī asociācijai “Meter”, kas ir bērniem – vardarbības, izmantošanas un vienaldzības upuriem veltītās dienas iniciatore. Viņš mudināja tās atbildīgos un darbiniekus turpināt kopā ar dažādām izglītības institūcijām strādāt šajā laukā pie preventīvajiem pasākumiem un sabiedrības locekļu sirdsapziņas sensibilizēšanas. Svētais tēvs pateicās asociācijas bērniem, kuri viņam atsūtīja kolāžu ar simtiem pašu krāsotu margrietiņu.

Tā kā ir sācies maijs, kas ir Dievmātei īpaši veltīts mēnesis, Francisks aicināja visus ticīgos garīgi “apmeklēt” mariāniskās svētvietas, lai uzticētu Marijas sirdij savas rūpes un raizes, gaidas un nākotnes plānus.

Noslēgumā pāvests apliecināja, ka lūgšanai ir universāla vērtība, un šajā sakarā apliecināja, ka atbalsta jau iepriekš pieminēto iniciatīvu piedāvāt 14. maijā lūgties, gavēt un veikt žēlsirdības darbus, lai lūgtu Dievu palīdzēt cilvēcei pārvarēt koronavīrusa pandēmiju. Iniciatīvai ir aicināti pievienoties visu reliģiju ticīgie. “Atcerieties”, viņš piekodināja, “14. maijā visi ticīgie kopā, dažādu [reliģisko] tradīciju ticīgie [vienosies], lai lūgtos, gavētu un veiktu žēlsirdības darbus.”

Svētais tēvs arī šoreiz beigās piegāja pie loga, kas paveras uz tukšo Svētā Pētera laukumu, un svētīja Romas pilsētu un pasauli.

03 maijs 2020, 17:35