Meklēt

2020.05.03 Regina Coeli 2020.05.03 Regina Coeli 

Labā Gana balss ved no egoisma aploka uz patiesas brīvības pļavām

Svētdien, 3. maijā, uzrunā pirms lūgšanas “Debesu Karaliene” pāvests skaidroja, kā mēs starp daudzām balsīm varam sevī saklausīt Dieva balsi.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks sacīja:

“Dārgie brāļi un māsas, labdien!

Šodien svinam Lieldienu laika ceturto svētdienu, kas veltīta Jēzum Labajam Ganam. Evaņģēlijs saka: «Avis klausa viņa balsij: savas avis viņš sauc vārdā» ( 10,3). Kungs sauc mūs vārdā, sauc, jo mūs mīl. Tomēr Evaņģēlijs norāda, ka ir arī citas balsis, kurām nav jāseko: tās ir svešinieku, zagļu un laupītāju balsis, kuras avīm vēl ļaunu.

Šīs dažādās balsis atskan mūsu sirdīs. Ir Dieva balss, kas delikāti uzrunā sirdsapziņu, un ir arī kārdinoša balss, kas ved uz ļaunu. Kā atpazīt Labā Gana balsi no zagļa balss, kā atšķirt Dieva iedvesmu no ļaunā gara ierosinājuma? Varam iemācīties atpazīt šīs divas balsis: tās runā divās dažādās valodās un divos atšķirīgos veidos klauvē pie mūsu sirdīm. Tās runā dažādās valodās. Tāpat kā mēs protam atšķirt vienu valodu no otras, tāpat arī mēs varam atšķirt Dieva balsi no ļaunā gara balss. Dieva balss nekad nav kategoriska: Dievs mudina, bet nekad neuzspiež. Savukārt ļaunā gara balss pavedina, uzbrūk, piespiež: tā rada žilbinošas ilūzijas, modina vilinošas, bet īslaicīgas emocijas. Sākumā tā pierunā, liek ieticēt, ka esam visvareni, bet pēc tam atstāj mūsos tukšumu un mūs apsūdz: «Tu neesi tā vērts». Turpretī Dieva balss mūs pārveido ar lielu pacietību,  vienmēr uzmundrina un mierina: tā vienmēr stiprina mūsu cerību. Dieva balsij ir apvārsnis, turpretī ļaunā balss tev liek atsisties pret mūri, ieved stūrī.

Un vēl viena atšķirība. Ienaidnieka balss novērš mūsu uzmanību no tagadnes un grib, lai mēs koncentrētos uz bailēm par nākotni vai skumjām par pagātni; ienaidnieks negrib tagadni: tas atgriež rūgtumu, atmiņas par pieļautām kļūdām un tiem, kas mums ir nodarījuši pāri…, daudzas sliktas atmiņas. Savukārt Dieva balss runā tagadnē: «Tagad tu vari darīt labu, tagad tu vari īstenot mīlestības radošumu, tagad tu vari atmest žēlumu un skumjas, kas tavu sirdi tur ieslodzījumā». [Dieva balss] mūs dzīvina, ved uz priekšu, bet runā tagadnē, šobrīd.

Abas balsis rada mūsos dažādus jautājumus. Tas, kas nāk no Dieva, skan: «Kas man ir labs?» Turklāt kārdinātājs uzstās uz citu jautājumu: «Ko es gribu darīt?». Sliktā balss vienmēr riņķo ap sevi, savām tieksmēm, savām vajadzībām, ap visu un tūlīt. Tā ir kā bērna kaprīzes: visu un tagad. Savukārt Dieva balss nekad neapsola lētu prieku: tā aicina mūs iziet ārpus sevis, lai atrastu patieso labumu, mieru. Atcerieties: ļaunums nekad nedod mieru, tas vispirms iegrūž neprātā un pēc tam atstāj rūgtumu. Tas ir ļaunā stils.

Visbeidzot, Dieva un kārdinātāja balss runā atšķirīgās «vidēs»: ienaidnieks dod priekšroku tumsai, nepatiesībai, tenkām, bet Kungs mīl gaismu, patiesību, atklātu caurspīdīgumu. Ienaidnieks mums teiks: «Noslēdzies pats sevī, jo neviens tevi nesaprot un neklausās, tāpēc neuzticies!» Savukārt labā balss aicina mūs atvērties, būt skaidriem un paļauties uz Dievu un cilvēkiem. Dārgie brāļi un māsas, šajā laikā daudzas domas, rūpes un bažas mudina mūs atgriezties sevī. Pievērsīsim uzmanību balsīm, kas sasniedz mūsu sirdis. Jautāsim, no kurienes tās nāk. Lūgsim sev žēlastību atpazīt un sekot Labā Gana balsij, kas liek iziet no egoisma aploka, lai vestu mūs uz patiesas brīvības pļavām. Lai Jaunava, Labā padoma māte, vada un palīdz atpazīt īsto balsi.”

03 maijs 2020, 16:18