Meklēt

Svētā tēva vēstījums Argentīnas ticīgajiem

Pāvests Francisks un Argentīnas iedzīvotāji klusi svinēja pirmās svētās Mises 500. gadadienu.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Jubilejas dievkalpojumu vadīja Rio Galegos diecēzes bīskaps Horhe Garsija Kuerva. Sākotnēji svinības bija paredzētas Puerto Sanhuliānas pilsētā, kur 1520. gadā pirmo reizi svinēta Mise, bet tās tika atceltas sakarā ar valdības noteiktajiem drošības pasākumiem saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības izplatību. Saviem tautiešiem pāvests nosūtīja speciālu vēstījumu.

Svētais tēvs raksta, ka šodien dzīvojam sāpīgā un satraucošā situācijā, kas skar gandrīz visus pasaules reģionus. Koronavīrusa pandēmijas dēļ nācās atcelt jubilejas svinības. Pāvests uzsver, ka šobrīd mēs esam kā mācekļi, kas nomākti un skumju pilnām sirdīm ceļoja uz Emausu, Viņi bija nobijušies, jo nezināja, kā attīstīsies situācija un ko nesīs nākotne. Šajā smagajā brīdī vēlamies atkārtot vārdus, ko no Jeruzalemes bēgošie mācekļi teica Jēzum: «Paliec ar mums, jo vakars jau metas un diena tuvojas beigām» (Lk 24,29). Jēzus patiesā klātbūtne Euharistijā, kas mūs mierina un vada jau 500 gadus, ir derības sakraments, ko Dievs vēlējās noslēgt ar savu tautu. Viņš ir mūsu barība ceļā uz mūžīgo dzīvi, – vēstījumā raksta pāvests.

«Šī ticība, ko mēs esam mantojuši no saviem vecākiem un vecvecākiem, joprojām ir garīgā spēka avots, kas veidoja mūsu tautas dvēseli. Mēs vēlamies, lai tā iedvesmotu mūsu bērnu un mazbērnu nākotni. Šajā īpaši smagajā brīdī, kad mums liegts ciešs kontakts ar citiem, – turpina Francisks – svarīgi ir apzināties, ka tikai Kungs spēj apmierināt mūsu sirds visdziļāko izsalkumu. Nezaudēsim iespēju pieņemt mūsu tagadni kā žēlastības un pestīšanas laiku. Kunga vārdi: «Dariet to manai piemiņai» (Lk 22,19) vienmēr tiek atkārtoti pie altāra visā pasaulē, lai nekad nepietrūktu maizes, kas dod mums dzīvību. Šie vārdi ir aicinājums mīlēt savu tuvāko, kuru Kungs apliecināja, mazgājot kājas saviem mācekļiem» – lasām vēstījumā.

Pāvests skaidro, ka Jēzus klātbūtne Euharistijā ir arī aicinājums atklāt pasaulei žēlsirdīgo mīlestību, kas paceļ pakritušos, atbrīvo apspiestos un dāvā gaismu aklajiem. Euharistija ir Dieva līdzcietības piemiņa. Tā ir dota kā samierināšanās maize, lai dziedinātu mūsu brūces. Vārdi «dariet to manai piemiņai» nozīmē piedalīties kopības upurī, kas aicina saskatīt ne tikai problēmu, kas mūs sāpīgi skar, bet arī redzēt labā lieciniekus, kuri steidzas palīdzēt tiem, kam ir vajadzīga palīdzība.  «Dariet to manai piemiņai» nozīmē ļaut sevi paņemt, svētīt un lauzt kā maizi par dzīvību pasaulei.

Francisks raksta, ka jubilejas dievkalpojumu viņš vadīja vienatnē, garīgi vienojoties ar saviem tautiešiem. Altārsegu simboliski auda cilvēki no visas Argentīnas. Tas parāda, ka cilvēki vēlas būt tuvu Kungam, un, neskatoties uz ierobežojumiem un grūtībām, viņi atrod veidus, kā «pieskarties Viņa apmetnim» un salikt uz altāra savu dzīvi, lūdzot, lai Kungs viņus svētī, – lasām vēstījumā.

16 aprīlis 2020, 18:32