Meklēt

Pāvests aicina ticīgos skaitīt Rožukroni un atklāt šīs lūgšanas skaistumu

Tuvojoties maija mēnesim, pāvests Francisks ir uzrakstījis ticīgajiem adresētu vēstuli, kurā aicina visus mājās skaitīt Rožukroni un no jauna novērtēt šīs lūgšanas skaistumu. "Lai Dievs ar savu visvareno roku iesaistās un atbrīvo mūs no šīs briesmīgās epidēmijas", viņš lūdzas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs atgādina, ka maijā ticīgā tauta ar īpašu intensitāti pauž savu mīlestību uz Vissvētāko Jaunavu Mariju un viņu īpaši godina. Rožukroņa lūgšanas mājās, ģimenē, prakse šajā mēnesī ir izveidojusies par tradīciju. Ar pandēmiju saistītie ierobežojumi mūs ir “piespieduši” novērtēt šo lūgšanas mājās dimensiju.

Pāvests norāda, ka Rožukroni var lūgties kopā visa ģimene, kā arī to var darīt katrs personīgi. “Izvēlieties paši, vadoties pēc situācijas, un novērtējiet abas iespējas”, viņš raksta. Taču, jebkurā gadījumā, ir kāds noslēpums, kā to darīt, un tā ir vienkāršība. Mēs varam viegli atrast – tai skaitā, internetā – labus paraugus, ko izmantot šai lūgšanai.

Bez tam, Francisks mums piedāvā divas lūgšanas uz Dievmāti, ko mēs varam skaitīt Rožukroņa beigās. Viņš apliecina, ka arī viņš pats tās skaitīs šajā maija mēnesī un būs ar mums garīgi vienots. Šīs lūgšanas pāvests pievieno vēstulei, līdz ar to, tās ir mūsu rīcībā.

Vēstules noslēgumā Svētais tēvs raksta: “Dārgie brāļi un māsas, kopīgi kontemplējot Kristus vaigu ar Marijas, mūsu Mātes, sirdi, mēs kļūsim garīgi vienotāki kā ģimene, un tas mums palīdzēs pārvarēt šo pārbaudījumu. Es lūgšos par jums, īpaši par tiem, kuri visvairāk cieš, bet jūs, lūdzu, lūdzieties par mani. Es jums pateicos un no sirds jūs svētīju”.

Pirmā lūgšana ir sekojoša:

«Ak, Marija, Tu mūsu ceļā vienmēr spīdi kā pestīšanas un cerības zīme. Mēs uzticam sevi Tev, Slimnieku veselība, kas pie krusta vienojies sāpēs ar Jēzu, saglabājot stingru savu ticību. Tu, romiešu tautas Pestīšana, zini, kas mums ir vajadzīgs, un mēs esam droši, ka Tu par to parūpēsies, lai, tāpat kā Galilejas Kānā, pēc šī pārbaudījuma laika atkal varētu atgriezties svētku prieks. Palīdzi mums, Dievišķās Mīlestības Māte, pieskaņoties Tēva gribai un darīt to, ko mums teiks Jēzus, kurš uzņēmās uz sevis mūsu ciešanas un sāpes, lai caur krustu ievestu mūs augšāmcelšanās priekā. Amen.

Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Māte. Nenicini mūsu lūgšanas, mums ciešot pārbaudījumu, bet atbrīvo mūs no visām briesmām, ak, godības pilnā un svētītā Jaunava.»

Kā jau minēts, pāvests vēstulei par Rožukroni pievieno arī otro lūgšanu. Tā ir šāda:

«"Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Māte.” Šajā dramatiskajā situācijā, kad visu pasauli nomāc ciešanas un nemierpilnas bailes, mēs steidzamies pie Tevis, Dieva Māte un mūsu Māte, un meklējam patvērumu Tavā aizsardzībā.

Ak, Jaunava Marija, pievērs mums savas žēlsirdīgās acis šajā koronavīrusa pandēmijas laikā un mierini tos, kuri ir apjukuši un apraud savus dārgos mirušos. Reizēm tie tika apbedīti mūsu sirdij sāpīgā veidā. Atbalsti tos, kurus ir pārņēmušas nemierpilnas bailes par saslimušajiem, kuriem, lai izvairītos no saslimšanas, tie nevar atrasties līdzās. Piepildi ar paļāvību tos, kuros iedzen bailes nenoteiktība par nākotni un ekonomiskās un ar darbu saistītās konsekvences.

Dieva Māte un mūsu Māte, izlūdz mums no Dieva, žēlsirdīgā Tēva, [žēlastību], lai beidzas šis smagais pārbaudījums un atkal parādās cerības un miera apvārsnis. Tāpat kā Kānā, aizbildini pie sava Dievišķā Dēla, lūdzot, lai Viņš mierina saslimušo un [šīs pandēmijas] upuru ģimenes, un atver viņu sirdis paļāvībai.

Sargā ārstus, medmāsas, veselības aprūpes personālu, brīvprātīgos, kuri šajā krīzes laikā atrodas pirmajās rindās, un, lai glābtu citu dzīvību, apdraud savējo. Pavadi viņus viņu varonīgajā cīņā un dod viņiem spēku, sirdsmieru un veselību.

Esi līdzās tiem, kuri nakti un dienu aprūpē slimos, un arī priesteriem, kas ar lielām pastorālām rūpēm un evaņģēliskiem pūliņiem cenšas visiem palīdzēt un visus atbalstīt.

Svētā Jaunava, apgaismo zinātnes laukā strādājošo vīriešu un sieviešu prātus, lai izdodas atrast pareizos risinājumus šī vīrusa uzveikšanai.

Stāvi klāt valstu vadītājiem, lai viņu rīcība būtu prātīga, rūpju un nesavtības caurausta, un viņi steigtos palīgā tiem, kuriem trūkst iztikai nepieciešamā, kā arī, lai viņi solidaritātes garā meklētu tālredzīgus sociālos un ekonomiskos risinājumus.

Vissvētākā Māte, uzrunā sirdsapziņas, lai milzīgās summas, kas tiek izlietotas ieroču pavairošanai un pilnveidošanai, tiktu novirzītas pētījumiem, kas ļautu izvairīties no tamlīdzīgām katastrofām nākotnē.

Vismīļākā Māte, vairo pasaulē piederības vienai lielai ģimenei sajūtu, palīdzi aizvien labāk apzināties saites, kas visus vieno, lai mēs brālīgā un solidārā garā steigtos palīgā tiem, kuri dzīvo nabadzībā un galējā trūkumā. Iedrošini mūs būt stiprākiem ticībā, pastāvīgākiem kalpošanā, neatlaidīgākiem lūgšanā.

Ak, Marija, Noskumušo iepriecinātāja, apskauj visus savus nospiestos bērnus un panāc, ka Dievs ar savu visvareno roku iesaistās un atbrīvo mūs no šīs briesmīgās epidēmijas, lai dzīve atkal varētu mierīgi atgriezties savās normālajās sliedēs.

Mēs uzticam sevi Tev, kas spīdi mūsu ceļā kā pestīšanas un cerības zīme, ak, žēlīgā, laipnā un maigā Jaunava Marija. Amen.»

25 aprīlis 2020, 12:15