Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience  

Krustā atklājas Dieva vaiga skaistums

Kontemplēt Krustāsisto, jo tur pilnībā atklājas Dieva mīlestība un Viņa patiesais vaigs – tā vienā teikumā varētu aprakstīt pāvesta 8. aprīļa katehēzes mācību. Klusās nedēļas trešdienas vispārējā audience notika Vatikāna Apustuliskās pils bibliotēkā un tā tika pārraidīta tiešraidē Vatican News mājaslapā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atzina, ka šajā pandēmijas laikā, kas daudziem sagādā lielas ciešanas, ne viens vien uzdod jautājumu par to, kur ir Dievs un kāpēc Viņš neaptur šo ļaunumu. Tamlīdzīgus jautājumus jau uzdeva arī Jēzus laikabiedri. Viņi jautāja, vai Jēzus ir Mesija. Viņi gaidīja, kad Jēzus atbrīvos jūdu tautu no romiešu jūga. Taču Jēzus stādās priekšā kā lēnprātīgs un pazemīgs Mesija, aicinot cilvēkus uz atgriešanos un žēlsirdību. Līdz, beidzot, tieši romiešu karavīrs, stāvēdams krusta pakājē un būdams Jēzus ciešanu un Viņa bezgalīgās mīlestības aizkustināts, svinīgi pasludina Jēzus īsto identitāti, sakot, ka Viņš ir patiess Dieva Dēls.

Pāvests norādīja, ka mēs esam raduši uz Dievu skatīties caur savu prizmu un saskaņā ar saviem taisnības kritērijiem. Taču Dieva kritēriji ir pavisam citādāki. To mums atklāj Evaņģēlijs un, sevišķi, Jēzus Ciešanu apraksts. Dievs pats izvēlas mums tuvoties un tieši pie Krusta atklāj savu īsto vaigu.

“Krusts ir «Dieva katedrāle».”

Svētais tēvs ieteica, lai mēs klusumā uzlūkojam Krustu un tādā veidā pa īstam atklājam, kāds ir mūsu Kungs. Lai Viņš atbrīvo mūs no mūsu aizspriedumiem un palīdz atvērt savu sirdi Evaņģēlija patiesībai. Jēzus nevienam nerāda ar pirkstu, bet plaši atver savas rokas visiem; Viņš mūs nenospiež ar savu godību, bet mūsu labā pilnīgi sevi pazemo; Viņš mūs mīl nevis ar vārdiem, bet klusi atdod par mums savu dzīvību; Viņš nespiež mūs, bet atbrīvo; Viņš neizturas pret mums kā pret svešiniekiem, bet uzņemas uz sevis mūsu ļaunumu un grēkus. Viņš šādi rīkojas, jo Viņš ir Mīlestība.

Tā kā šajā laikā mēs nevaram doties uz baznīcām, pāvests ieteica izdzīvot “mājas liturģiju”, kas būtu centrēta uz krucifiksu un Evaņģēliju, atverot savu sirdi lūgšanai. Dievs savā mīlestībā mūs dziedina, atbrīvo no grēkiem un dāvā mums piedošanu. Viņš pārvērš mūsu bailes paļāvībā un mūsu nemieru – cerībā. Lieldienas mums atklāj to, ka Dievs var visu pavērst mums par labu. Kopā ar Viņu mēs, patiešām, varam dzīvot ar paļāvību un ticēt, ka beigu beigās viss būs labi.

08 aprīlis 2020, 12:50