Meklēt

Būsim radoši mīlestībā un palīdzēsim viens otram

Pienākot Klusajai nedēļai, pāvests Francisks videovēstījumā vēršas pie ticīgajiem un aicina viņus iespējami labāk izmantot šo īpašo laiku. Viņš atgādina, ka mums vajadzētu būt “radošiem mīlestībā”.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

“Šovakar man ir iespēja ienākt jūsu mājās citādāk nekā tas notika iepriekš”, saka Svētais tēvs. Šajā “grūtību un ciešanu laikā” viņš apliecina visiem “savu tuvību un mīlestību”. Francisks aicina mūs būt nesavtīgiem un palīdzēt tiem, kuriem tuvumā ir kādas grūtības. “Pat ja mēs esam izolēti, tomēr domas un gars var iet tālu, ja vien esam radoši mīlestībā”, viņš uzsver.

Mēs svinēsim Kluso nedēļu patiešām neierastā veidā, kurā tiek atklāts un kodolīgi izteikts Evaņģēlija vēstījums, Dieva mīlestības, kas nepazīst robežas, vēstījums – dzirdam uzrunā. Un mūsu pilsētu klusumā atskanēs Lieldienu Evaņģēlijs. Pāvests uzsver, ka šī ticība, kas saistās ar Lieldienām, dzīvina mūsu cerību. Mēs gribam tajā dalīties ar visiem cilvēkiem. Runa ir par cerību uz labākiem laikiem, kuros mēs varēsim būt labāki, esot, beidzot, atbrīvoti no ļaunā un no šīs epidēmijas. Cerība nepieviļ. Tā nav ilūzija. Tā, patiešām, ir cerība.

Vēstījumā Svētais tēvs mudina būt maigiem pret tiem, kuri cieš, pret bērniem, pret sirmgalvjiem, un apliecina, ka viņš pats ir līdzās un lūdzas, lai Kungs atbrīvo mūs no ļaunā.

Francisks uzrunā ģimenes un domā par dzīvīgajiem bērniem un jauniešiem, kā arī par ģimenēm, kuras ir īpaši skāris šis koronavīrusa pārbaudījums vai kuras sēro par saviem mīļajiem tuviniekiem. Viņš savās domās ir kopā ar vientuļajiem ļaudīm – sevišķi ar sirmgalvjiem, ar slimajiem. Pāvests arī pauž atzinību par to cilvēku lielo nesavtību, kuri stājas pretī šai pandēmijai vai nodrošina nepieciešamākos sabiedrības pakalpojumus. “Cik daudz ir ikdienas varoņu, ik stundas varoņu!” saka pāvests, pieminot arī tos cilvēkus, kuri ir nonākuši finansiālās grūtībās, tos, kuri atrodas ieslodzījumā, kā arī tos, kuriem nav jumta virs galvas.

03 aprīlis 2020, 21:05