Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience  

Lai redzētu Dievu, ir jāatbrīvo sirdis no grēka

Koronavīrusa pandēmijas laikā trešdienas Vispārējo audienci pāvests turpina neklātienē, uzrunādams ticīgos visā pasaulē no Vatikāna bibliotēkas. Viņa uzruna tiek pārraidīta videostraumējumā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

1. aprīlī Svētais tēvs turpināja katehēzes mācību par Kalna svētībām, šoreiz aplūkojot sesto Svētību, kurā apsolīts, ka sirdsšķīstie redzēs Dievu. Francisks skaidroja, ka redzēt Dievu, nozīmē ienākt ar Viņu personīgās attiecībās. Tas prasa dziļi ielūkoties mūsu sirdīs un atbrīvot tajās Viņam vietu. Svētais Augustīns šai sakarā ir teicis: "Dievs manī ir intīmāks par mani pašu" (Confessiones, III, 6, 11). Tomēr, mūsu sirdis bieži vien ir lēnas un neattapīgas, tāpat kā tās bija mācekļiem ceļā uz Emmausu. Viņi sākumā nespēja atpazīt Jēzu, kurš gāja tiem blakus. Lai redzētu Dievu, ir nepieciešams attīrīšanās process, lai mūsu sirdis tiktu atbrīvotas no grēka, kurš padara mūs aklus un neļauj Viņu saskatīt. Tas prasa, lai mēs atteiktos no ļaunā un ļautu Svētajam Garam mūs apskaidrot un vadīt. 

Nākamais noteikums, lai redzētu Dievu, ir atzīt Viņu Radītajā, Baznīcas sakramentos un mūsu brāļos un māsās, jo īpaši nabadzīgajos un tajos, kam ir vajadzīga palīdzība. Ja ļausim Dievam šķīstīt mūsu sirdis, Viņš mums ļaus redzēt svētīgo vīziju, kur mēs varēsim baudīt prieka un miera pilnību Debesu valstībā. 

Pāvests sveica visas svētceļnieku grupas, kas bija plānojušas šai dienā ierasties uz Vispārējo audienci, taču nespēja to darīt sanitāro noteikumu dēļ. Svētais tēvs viņus iedrošināja būt dedzīgiem ticībā un nezaudēt cerību uz Jēzu pat visgrūtākajos brīžos. Starp svētceļniekiem, kuri šodien bija plānojuši būt Romā, ir arī jaunieši no Milānas. Viņiem pāvests teica: "Arī, ja jūsu svētceļojums uz Romu ir tikai virtuāls, gandrīz vai izjūtu jūsu dzīvespriecīgo klātbūtni, kuru konkrētā veidā esat apliecinājuši arī daudzajos vēstījumos, ko esat man atsūtījuši". Francisks novēlēja, lai šais pēdējās Lielā Gavēņa dienās Baznīca visā pasaulē varētu atbilstoši sagatavoties Lieldienu svinēšanai un vēl vairāk tuvotos Kristum.  

Apritot 15 gadiem, kopš svētā Jāņa Pāvila II nāves, Francisks aicināja visus ticīgos uzticēt sevi viņa aizbildniecībai.

01 aprīlis 2020, 14:26