Meklēt

°Viss būs labi" - vēlējums pacientiem no slimnīcas personāla puses °Viss būs labi" - vēlējums pacientiem no slimnīcas personāla puses 

Francisks cildina sieviešu varonīgo uzupurēšanos

Lieldienu oktāvas pirmdienā pāvests pēc lūgšanas “Debesu Karaliene” pievērsās sievietēm un viņu svarīgajam kalpojumam šī brīža apstākļos. Daudzas no viņām nesavtīgi velta sevi citu labā slimnīcās, drošības spēku vienībās, veikalos un savās ģimenēs. Francisks arī atzina, ka nereti sievietes, atrazdamās izolācijā mājās, piedzīvo vardarbību. Viņš aicināja atbalstīt viņas un lūgties par viņām.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pirms lūgšanas “Regina Coeli” Svētais tēvs norādīja, ka sievietes bija Kristus Augšāmcelšanās priviliģētās liecinieces. Turpinot domu pēc lūgšanas, viņš atzinīgus vārdus veltīja visām tām sievietēm, kuras nesavtīgi kalpo citiem šajā Covid-19 pandēmijas laikā – ārstēm un medmāsām, kuras kalpo slimajiem, policistēm, sievietēm, kuras strādā cietumos, veikalu pārdevējām, kā arī daudzām mammām un māsām, kuras šobrīd ir ieslēgtas mājās ar visu ģimeni, bērniem, veciem ļaudīm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pēc tam pāvests pieminēja arī tās sievietes, kuras savās mājās ir apdraudētas un piedzīvo vardarbību. “Lūgsimies par viņām”, mudināja Francisks, “lai Kungs dod viņām spēku un mūsu kopienas atbalsta viņas un viņu ģimenes. Lai Kungs mums piešķir sieviešu drosmi, ka mēs vienmēr ietu uz priekšu”.

Uzrunas noslēgumā Svētais tēvs apliecināja savu tuvību visu koronavīrusa skarto zemju tautām, īpaši, Itālijai, ASV, Spānijai, Francijai… Saraksts ir garš – viņš piebilda, apliecinot, ka lūdzas par visām zemēm un aicinot to neaizmirst. “Neaizmirstiet, ka pāvests par jums lūdzas, un ir ar jums kopā”, viņš sacīja.

13 aprīlis 2020, 14:10