Meklēt

Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojums vienā minūtē

Lielās ceturtienas vakarā tukšajā Svētā Pētera bazilikā pāvests vadīja Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojumu. Ticīgie visā pasaulē tam sekoja līdzi pa televīziju, radio vai internetā. Tā laikā Francisks īpaši pieminēja visus priesterus, kuri miruši, kalpojot slimajiem. Viņš pieminēja tos garīgos ganus, kuri cieš dažādas grūtības, visus, kuri nesavtīgi kalpo saviem ticīgajiem, un aicināja viņus vienmēr piedot un nest cilvēkiem mierinājumu.
09 aprīlis 2020, 21:26