Meklēt

Svētais tēvs uzstājīgi aicina lūgties par pasauli

“Pāvesta video” speciālizlaidumā Francisks vēršas pie visiem kristiešiem ar aicinājumu lūgties par slimniekiem un visiem, kas šodien cieš. Šajā pārbaudījuma brīdī, kas skar visu pasauli, viņš mudina lūgt Dievmātes aizsardzību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šis Svētā tēva lūgšanu nodoms ir papildinājums viņa ikmēneša nodomiem. Videovēstījumā Francisks saka:

"Visi kopā lūgsimies par slimajiem, par cilvēkiem, kuri cieš.

Tavā patvērumā steidzamies, Svētā Dieva Māte. Nenicini mūsu, kas ciešam pārbaudījumus, lūgšanas, bet atbrīvo mūs no visām briesmām, Tu godības pilnā un svētītā Jaunava.

Pateicos visiem kristiešiem, visiem labas gribas vīriešiem un visām labas gribas sievietēm, kas, neatkarīgi no savas reliģiskās piederības, šajā laikā vienotībā lūdzas."

Aicinājumam lūgties var sekot tiešsaistē, izmantojot haštāgu #PrayForTheWorld.

Kopš epidēmiju, kas 2019. gada nogalē iesākās Ķīnā, Pasaules Veselības organizācija šī gada 11. martā pasludināja par pandēmiju, kas tagad skar jau 189 pasaules valstis, pāvests nekad nav pārstājis lūgties par tās upuriem un visiem, kuri cieš.

Francisks katru rītu pulksten 7.00 (pēc Romas laika) Vatikāna viesu nama kapelā celebrē Svēto Misi, kas tiek pārraidīta tiešraidē, un tās sākumā aicina lūgties par ģimenēm, veselības aprūpes darbiniekiem, strādniekiem, vecajiem ļaudīm, priesteriem, ieslodzītajiem, valdībām.

Lielā Gavēņa trešajā svētdienā viņš brauca uz Santa Maria Maggiore baziliku pie Salus Populi Romani Dievmātes, tādējādi apliecinot savu garīgo tuvumu visiem cietušajiem un lūdzot Vissvētākās Jaunavas Marijas aizsardzību, un devās kājām nelielā svētceļojumā uz Svētā Marčello baznīcu pašā Romas centrā, kur lūdzās brīnumainā krucifiksa priekšā, kas 1522. gadā izglāba pilsētu no mēra.

Svētdien, 22. martā, pāvests aicināja visus kristīgo konfesiju līderus 25. martā, Kunga Pasludināšanas svētkos, pulksten 12.00, vienotībā ar saviem ticīgajiem lūgties “Tēvs mūsu” lūgšanu. Bez tam viņš paziņoja, ka 27. martā pulksten 18.00 Svētā Pētera bazilikas priekšā vadīs lūgšanu (bez ticīgo fiziskās klātbūtnes) un dos svētību “Urbi et Orbi”, līdz ar kuru, katrs ticīgais, kurš izpildīs Apustuliskā penitenciārija 19. martā izdotajā dekrētā norādītos nosacījumus, varēs saņemt pilnas atlaidas. Lūgšanai varēs sekot līdzi tiešraidē. 

24 marts 2020, 19:51