Meklēt

Kad viss grīļojas, Rožukronis palīdz stingri turēties pie tā, kas ir patiesi svarīgs

Svētais tēvs pievienojas Itālijas Bīskapu konferences iniciatīvai 19. martā, Svētā Jāzepa svētkos, pulksten 21.00 skaitīt mājās Rožukroni (Gaismas noslēpumus) un ielikt logos mazu baltu karogu vai aizdegtu sveci. Iniciatīvas ietvarā pāvests ir ierakstījis videovēstījumu, kurā aicina mūs uzticēties svētajam Jāzepam un lūgt viņa aizbildniecību

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs vēstījumā norāda, ka Bīskapu konferences ierosinātā lūgšana ir visas valsts vienotības zīme. “Šajā nepieredzētajā situācijā, kurā viss liekas grīļojamies, palīdzēsim viens otram palikt stipriem tanī, kas patiešām ir svarīgs,” viņš mudina.

Rožukroņa lūgšana ir pazemīgo un svēto ļaužu lūgšana, kuri kopā ar Mariju pārdomā Jēzus dzīvi. Jēzus ir Tēva žēlsirdīgais vaigs. Mums visiem ir tik ļoti nepieciešams mierinājums. Mēs visi vēlamies sajust Viņa mīlestības klātbūtni.

Vēstījuma turpinājumā pāvests paskaidro, ka šīs pieredzes patiesuma mēraukla ir mūsu attiecības ar citiem. Šajā brīdī tās ir attiecības ar vistuvākajiem ģimenes locekļiem. Būsim tuvākais cits citam, izrādot pirmie tuvākmīlestību, izpratni, pacietību un piedošanu – viņš mudina. Pat ja telpa, kurā dzīvojam ir šaura, svarīgi, lai mums būtu plaša sirds, kurā vienmēr atrastos vieta mūsu tuvākajam.

Šovakar vienoti lūgsimies, novēlot sevi Svētā Jāzepa, Svētās Ģimenes sarga, katras mūsu ģimenes Sarga aizbildniecībai. Nācaretes galdnieks arī zināja, kas ir trūkums, rūgtums un raizes par rītdienu, bet viņš prata staigāt dažreiz arī tumsā un vienmēr bez ierobežojumiem ļāvās Dieva gribas vadībai.

Vēstījuma turpinājumā pāvests lūdzas:

Aizstāvi, Svētais sargs, šo mūsu zemi.

Apgaismo tos, kuri ir atbildīgi par kopējo labumu, lai viņi tāpat kā tu prastu parūpēties par viņiem uzticētajiem cilvēkiem.

Dod zinību gaismu tiem, kuri meklē atbilstošus līdzekļus veselībai un brāļu fiziskajam labumam.

Atbalsti visus, kuri velta sevi tiem, kam vajadzīga palīdzība – brīvprātīgos, medmāsas, ārstus, kas atrodas pirmajās slimnieku aprūpes rindās, riskējot paši ar savu veselību.

Svētī, Svētais Jāzep, Baznīcu – sākot ar tās kalpotājiem, padari viņu par savas gaismas un savas labestības instrumentu.

Pavadi, Svētais Jāzep, ģimenes. Ar savu lūgšanas pilno klusumu veicini harmoniju starp vecākiem un bērniem, īpaši vismazākajiem.

Pasargā no vientulības vecos ļaudis. Dari, lai neviens netiktu atstāts pamestības un mazdūšības bezcerībā.

Mierini to, kurš ir trausls, iedrošini to, kurš grīļojas, aizbildini par nabagiem.

Kopā ar Jaunavu Mariju lūdz Kungu, lai Viņš atbrīvo pasauli no jebkāda veida pandēmijas.

Amen.”

19 marts 2020, 16:46