Meklēt

 Ievadraksts

Pētera pēctecis, kurš vada Baznīcu, iedams mums līdzi

Pāvesta Franciska pontifikāta astotais gads sākas krīzes vidū, ko izraisījusi koronavīrusa pandēmija. "Mēs esam putekļi, taču dārgi, Dieva mīlēti putekļi, kuriem ir lemts dzīvot mūžīgi".

Inese Šteinerte - Vatikāns

13. martā aprit 7 gadi kopš pāvesta Franciska ievēlēšanas svētā Pētera pēcteča amatā. Atskatoties uz šo laiku, pārdomās dalās Vatikāna Radio redakcionālās nodaļas vadītājs Andrea Tornielli. Viņš atzīmē, ka šai dramatiskajā laikā, ko pārdzīvo visa cilvēce, kura ir spiesta stāties pretim COVID-19 pandēmijas izaicinājumam, pāvests iedrošina raudzīties uz to, kas ir būtiskākais. 

"Šais smagajās dienās, kad katrs no mums ir nostādīts eksistences apdraudētības priekšā, pāvests Francisks ir izvēlējies mūs pavadīt ar savu lūgšanu, ar mūsu novēlēšanu Jaunavas Marijas aizsardzībai un ar ikdienas Svētās Mises svinībām Svētās Martas namā, kas ar videostraumējuma starpniecību ik rītus tiek pārraidīta visā pasaulē," raksta žurnālists Tornielli. Viņš norāda, ka tieši šīs Mises, kurās Svētais tēvs kā rūpīgs "prāvests" sprediķo nelielām ticīgo grupiņām, stāstot par to, kādas izjūtas un atziņas viņā raisa ikdienas Svēto Rakstu meditācija, ir viens no spilgtākajiem šī pontifkāta jauninājumiem. Garīgā pavadība, kas šais 7 pontifikāta gados caur Vatikāna medijiem ir regulāri saņemta no Franciska rīta homīlijām, ir nesusi mierinājumu un iedrošinājumu daudziem cilvēkiem. Tā ir kļuvusi par uzmundrinošu ikdienas tikšanos. Šais dienās Svētā tēva vienkāršā un konkrētā pavadība ir vēl redzamāka un svarīgāka, jo īpaši tiem, kas cieš - slimajiem, viņu tuviniekiem, mediķiem, brīvprātīgajiem, vientuļajiem vecajiem ļaudīm, ieslodzītajiem. 

Pelnu trešdienā, kad koronavīrusa izplatība vēl nebija pieņēmusi tik lielus apmērus, svētā Pētera pēctecis teica: "Sāksim Gavēni, saņemot pelnus: 'Atceries, ka esi puteklis un par putekli pārvērtīsies!' Pelni uz galvas mums liek atgriezties uz zemes, tie atgādina, ka nākam no zemes un zemē atgriezīsimies. Mēs esam vāji, trausli, mirstīgi. Gadu simteņu un gadu tūkstošu laikā šeit esam bijuši tikai tranzītā. Mēs esam pavisam niecīgi iepretim galaktiku un universa milzu apmēriem. Universa priekšā esam tikai putekļi. Tomēr esam Dieva mīlētie putekļi. Kungam ir labpaticis savākt mūsu putekļus savās rokās un iedvest tajos savas dzīvības dvašu. Tieši tāpēc esam dārgi putekļi, kuriem ir lemts dzīvot mūžīgi. Mēs esam zeme, pār kuru Dievs ir izlējis savas debesis, putekļi, kas glabā Viņa sapņus. Mēs esam Dieva cerība, Viņa dārgums, Viņa godība."

Pāvests savu homīliju noslēdza ar šādu aicinājumu: "Izlīgsim, lai dzīvotu kā mīlētie bērni, kā piedošanu saņēmušie grēcinieki, kā izdziedinātie slimnieki, kā ceļinieki, kuri tiek pavadīti. Ļausim sevi mīlēt, lai mīlētu. Ļausim sevi piecelt, lai ietu pretim mērķim - Lieldienām. Tad varēsim priecāties, atklājot, ka Dievs mūs pieceļ no mūsu pelniem".

Vatikāna Radio redakcionālās nodaļas direktors atgādina, ka tieši tāpēc, lai liecinātu par šo cerību un šo Dieva apskāvienu visiem, pāvests, kurš mūs vada, iedams līdzi un pavadīdams, 10. martā, sākot Svēto Misi Svētās Martas kapelā, īpašā veidā vēlējās lūgties par priesteriem, lai viņiem šai smagajā laikā pietiktu spēka pavadīt, mierināt un būt tuvu tiem, kas cieš. Lai priesteri, ievērojot visus nepieciešamos drošības noteikumus, "smeltos drosmi iziet un iet pie slimniekiem, nesot viņiem Dieva Vārda un Euharistijas spēku, kā arī pavadot sanitāros darbiniekus, brīvprātīgos un visus ārkārtējā kalpojumā, ko tie šobrīd veic.

13 marts 2020, 16:45