Meklēt

Angelus Angelus 

Pāvests paziņo par ārkārtas "Urbi et Orbi" svētību un lūdzas par Horvātiju

Svētdien, pēc lūgšanas "Kunga eņģelis", pāvests aicināja visu konfesiju kristiešus atbildēt uz koronavīrusa pandēmiju ar "lūgšanas universalitāti, līdzjūtību un maigumu", aicinot palikt vienotiem un likt sajust mūsu tuvību tiem, kuri ir visvientuļākie un cieš no vislielākajiem pārbaudījumiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 

Trešdien, 25. martā, Kunga Pasludināšanas svētkos, pāvests aicina visu kristīgo kopienu vadītājus un ticīgos piesaukt Visvareno Dievu, vienlaikus skaitot lūgšanu, ko mums iemācīja Jēzus, proti, "Tēvs mūsu". "Tai dienā, kad kristieši atceras eņģeļa pasludināšanu Jaunavai Marijai par Vārda iemiesošanos, lai Kungs uzklausa savu mācekļu vienoto lūgšanu, kuri gatavojas svinēt Augšāmcēlušā Kristus uzvaru," teica Francisks.

Pāvests paziņoja arī, ka piektdien, 27. martā, viņš vadīs lūgšanu no Svētā Pētera bazilikas sakrālā laukuma - platformas, kas atrodas pašā dievnama priekšā. "Aicinu katru garīgi tajā piedalīties caur masu saziņas līdzekļiem," viņš teica. 

Ceremonija sastāvēs no Svēto Rakstu lasījumiem, aizlūguma un Vissvētākā Sakramenta adorācijas. Tās beigās pāvests dos svētību "Urbi et Orbi" - "Pilsētai un pasaulei" līdz ar iespēju saņemt plenāratlaidas visiem tiem, kuri caur dažādiem komunikācijas līdzekļiem piedalīsies šai notikumā tiešraidē. Svētība Romas pilsētai un visai pasaulei parasti tiek dota tikai Ziemassvētkos un Lieldienās. Šoreiz tai būs ārkārtas raksturs.

Kā stāsta Svētā Krēsla Preses dienesta vadītājs Mateo Bruni, piektdienas lūgšanu brīdis tiks pārraidīts tiešraidē no Vatikāna. Tā sāksies pulksten 18.00 pēc Romas laika. Bez tam, Bruni kungs atgādināja, ka plenāratlaidas, ko varēs saņemt līdz ar "Urbi et Orbi" svētību, ir pakļautas nosacījumiem, kas izklāstīti šais dienās izdotajā Apustuliskās Penitenciērijas dekrētā.

"Kunga eņģelis" lūgšanas beigās pāvests izteica savu garīgo tuvību Horvātijas tautai. Šeit svētdienas rītā ir pieredzēta 5,4 balles stipra zemestrīce. Svētais tēvs lūdzās: "Lai Augšāmcēlušais Kungs dod viņiem spēku un solidaritāti šīs dabas katastrofas  priekšā!"

22 marts 2020, 16:08