Meklēt

Radīšanas evaņģēlijs Radīšanas evaņģēlijs 

Pāvests aicina Baznīcu svinēt dokumenta "Laudato Si" nedēļu

Video vēstījumā Svētais tēvs Francisks mudina reaģēt uz ekoloģisko krīzi un tās izaicinājumiem. Šī nedēļa tiks svinēta no 16. līdz 24. maijam, iezīmējot enciklikas publicēšanas piekto gadadienu.

Bīskaps Andris Kravalis - Vatikāns

Laudato Si nedēļu organizē Cilvēka integrālās attīstības un Pasaules katoļu klimata kustības departaments un tās mērķis ir mudināt draudzes un kopienas pārdomāt un padziļināt apņemšanos, īstenojot pāvesta dokumentā par ekoloģiju, izteiktās tēzes.

Tieši tāpēc 24. maija svētdienā pāvests dosies uz  reģionu, kas atrodas starp Neapoli un Kazertu, kur toksisko atkritumu uzkrāšana un pārstrādāšana ir izpostījusi šo skaisto un pārtikušo vietu.

Savā video vēstījumā Svētais tēvs aicina ticīgos svinēt šo nedēļu, uzdodot sev jautājumu, “kādu pasauli mēs vēlamies atstāt tiem, kas dzīvos pēc mums, kā nākotnē jutīsies šodienas bērni”. “Es vēlreiz atkārtoju savu steidzamo aicinājumu reaģēt uz ekoloģisko krīzi. Zemes izpostīšana un nabago apspiešana nevar turpināties ilgāk. Parūpēsimies par radību – mūsu labā un radošā Dieva Radītāja dāvanu. Svinēsim Laudato Si nedēļu kopā.”

Pēdējo piecu gadu laikā tūkstošiem draudzes un kopienas visā pasaulē ir rīkojušās, lai pāvesta Franciska enciklikā paustā vīzija par integrālās ekoloģijas stratēģiju īstenotos. Konkrēti ieteikumi un efektīvas rīcības piedāvājumi ir pieejami Laudato Si nedēļas vietnē.

Šī Laudato Si gadadiena sakrīt ar galvenajiem notikumiem cīņā pret klimata izmaiņām. Valstīm būs jāpaziņo par pasākumiem, kas veikti, lai sasniegtu Parīzes klimata nolīgumā noteiktos mērķus. Šajā laikā notiks ANO konference par bioloģisko daudzveidību, kuras mērķis ir aizsargāt tās vietas un konkrētas sugas, kas veicina dzīvības attīstību uz Zemes.

04 marts 2020, 15:11