Meklēt

PJD Panamā 2019 PJD Panamā 2019 

Pāvesta vēstījums 35. Pasaules Jauniešu dienai

“Jaunieti, es tev saku: celies augšā!” – šāds temats ir izvēlēts vēstījumam 35. Pasaules Jauniešu dienai, kas tiks svinēta dieceziālajā līmenī šī gada 5. aprīlī, Palmu svētdienā. Pāvests Francisks aicina jauniešus piecelties un iziet no virtuālās pasaules. Balstoties uz Evaņģēliju, Svētais tēvs velk paralēles ar mūsdienu jaunatnes situāciju, sakot, ka tā “mirst no iekšpuses”.

Andris Kravalis – Vatikāns

Jauniešiem adresētajā vēstījumā pāvests atgādina par Bīskapu Sinodi, kura notika pirms diviem gadiem un bija veltīta jauniešiem un viņu aicinājuma atpazīšanai: tieši tad “Baznīca sāka pārdomāt par jauniešu stāvokli pasaulē, par dzīves jēgas un mērķa meklējumiem un par jauniešu attiecībām ar Dievu”. Svētais tēvs arī atgādina par 2019. gada tikšanos ar jauniešiem Panamā. Šie notikumi, pēc pāvesta domām, atspoguļo Baznīcas būtisko dimensiju: iet pa Baznīcas ceļu kopā. Šajā kopīgajā ceļā Dievs un pati dzīve bieži liek atkal un atkal atsākt no jauna.

 “Jūs, jaunieši, šajā jomā esat eksperti! Jums patīk ceļot, atklāt jaunas vietas, iepazīt jaunas sejas, izjust jaunas sajūtas. Tāpēc nākamajam starpkontinentālajam svētceļojumam 2022. gadā es izvēlējos Portugāles galvaspilsētu Lisabonu.”

2022. gadā Pasaules Jauniešu dienu tēma Portugālē ir izvēlēta no Lūkasa evaņģēlija 1. nodaļas 39. panta – Marija cēlusies, steigšus devās ceļā! 2021. gadā Pasaules Jauniešu dienas iedvesmos vārdi no Apustuļu darbu grāmatas 26. nodaļas 16. panta – Celies! Es tevi izraudzījos par liecinieku tam, ko tu redzēji.

Pāvests atzīmē, ka vārds “piecelties” ir būtisks abās Svēto Rakstu vietās. Viņš atsaucas uz Apustulisko pamudinājumu "Kristus dzīvo" (Christus vivit) : “Ja esi pazaudējis savu iekšējo enerģiju, sapņus, entuziasmu, cerību un dāsnumu - Jēzus atklājas tavā priekšā kā pie atraitnes mirušā dēla un pats Augšāmcēlies Kungs tev saka: “Jaunekli, Es tev saku: celies augšā!” (Lk 7, 14).”

Šis Evaņģēlija fragments stāsta par to, kā Jēzus sastapa bēru gājienu Naimā: tika apbedīts atraitnes vienīgais dēls. Svētais tēvs aicina pārdomāt šajā epizodē Kristus attieksmi pret sērojošo atraitni: “Ieraudzījis viņu, Kungam palika viņas žēl, un Viņš tai sacīja: 'Neraudi!' Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku un nesēji apstājās.”

Vispirms, Kungs pamana, ierauga. Jēzus pievērsa savu skatienu gājienam, Viņš bija vērīgs un uzmanīgs. Pūļa vidū Viņš atklāj dziļi izmocītas, izmisušas sievietes seju. Kunga skatiens sagatavo satikšanos, jaunas dzīves avotu, kur nav nepieciešami daudzi vārdi. Svētais tēvs mūs mudina pārdomāt par mūsu skatienu.

Vai es raugos uzmanīgi, vai tā, it kā steidzīgi pārlūkoju tūkstošiem fotoattēlu savā viedtālrunī vai sociālajos tīklos? Cik bieži uz notikumiem es raugos no malas, tajos neiesaistoties! Dažreiz mēs vispirms visu gribam safotografēt telefonā, tā arī neieskatoties iesaistīto cilvēku acīs.”

Mēs ļoti bieži saskaramies ar dažādām nāves situācijām, raksta pāvests: fiziskas, garīgas, emocionālas, sociālas nāves izpausmēm. Vai mēs pievēršam tam uzmanību, vai vienkārši ciešam no to sekām? Vai mēs, tāpat kā Jēzus, spējam kaut ko atgriezt dzīvē? Pāvests dod piemērus konkrētām nāves situācijām: ekstremālas izjūtas, kuras meklējot, jaunieši riskē ar savu dzīvību, cerības zaudēšana, kas noved pie depresijas un pašnāvības mēģinājumiem, virspusēja, pavirša dzīve, kad cilvēks jau iekšēji ir miris un aizmirst savu cieņu ; tas ir digitālais narcisms, kas raksturīgs gan jauniešiem, gan vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tās varbūt personiskas neveiksmes, kad mēs pazaudējam kaut ko tādu, kas mums ir ļoti dārgs. Neveiksmes, uzsver pāvests, ir cilvēka dzīves sastāvdaļa, un dažreiz tās var kļūt par žēlastības brīdi, atklājot mums, ka sasniegtā laime ir bijusi tikai ilūzija vai arī bijām pieķērušies elkiem.

Tālāk – Jēzus iežēlojās. Jēzus līdzcietība dara viņu līdzdalīgu citas personas dzīvē. Viņš ņem uz sevis viņas nabadzību, atraitnes sāpes kļūst par Viņa sāpēm, un viņas dēla nāve kļūst par Viņa nāvi. Pāvests mudina jauniešus nepazaudēt līdzjūtības un līdzcietības spējas.

Tālāk Svētie Raksti saka, ka Jēzus pienāca klāt un pieskārās. 

“Arī jūs, jaunieši, varat nonākt sāpju un nāves situācijās, ar kurām jūs satiekaties savā ceļā, un arī jūs varat pieskarties un atgriezt tām dzīvību, kā Jēzus. Tas kļūst iespējams, pateicoties Svētajam Garam, kad jūs ļaujat Viņam sev pieskarties ar mīlestību,” saka pāvests.

''Jaunekli, Es tev saku: celies augšā! ʺ Evaņģēlijs mums neatklāj šī jaunā cilvēka vārdu, bet aicina lasītāju identificēties ar viņu. 

Jēzus saka tev un man, katram no mums: “Celieties!” Mēs labi zinām, ka arī mēs, kristieši, krītam un mums pastāvīgi jāceļas augšā. "Tikai tas, kurš neiet, arī nekrīt, bet līdz ar to viņš nevirzās uz priekšu," saka pāvests.

Pāvests Francisks atzīmē, ka grūtību brīžos mēs bieži dzirdam dažādus “burvju” padomus: “Jums ir jātic sev”, “Atrodi sevī resursus”, “Atrodiet sevī pozitīvu enerģiju.”

“Visi tie ir tikai vārdi, un tiem, kas 'nomiris no iekšienes', tie nedarbojas. Kristus vārdiem ir cita nozīme, tie ir bezgala pilnīgāki. Un tikai Dieva Vārds, kurš ir dievišķs un radošs, var atgriezt dzīvē to, kurš jau miris. 

Evaņģēlijs saka, ka jaunais cilvēks piecēlās un sāka runāt (Lk 7, 15).

Cilvēka, kuram Kristus pieskaras, pirmā reakcija ir vēlme "izteikt sevi bez bailēm un bez kompleksiem, parādīt to, kas ir viņā, viņa vēlmes, vajadzības un sapņus".

Runāt nozīmē būt saskarsmē ar citiem.

“Mūsdienās cilvēki bieži ir “konektējušies”, bet nav saziņas, nav komunikācijas. Nesamērojama elektronisko ierīču lietošana var mūs 'pielīmēt' pie monitora,”uzsver pāvests. Kultūrā, kura vēlas, lai jaunieši būtu izolēti un ieslodzīti savās virtuālajās pasaulēs, izplatīsim šo Jēzus vēsti: ʺCelies!ʺ. Šis ir aicinājums atvērties tādai realitātei, kas tālu pārsniedz virtuālo. Tas nenozīmē nicināt tehnoloģiju, bet izmantot to kā līdzekli, nevis kā mērķi.”

"Augšāmceltais jaunietis tiek atgriezts mātei. Šajā mātē mēs ieraugām Mariju, mūsu Māti, kurai uzticam visus pasaules jauniešus. Viņā mēs varam atpazīt Baznīcu, kas vēlas ar maigumu pieņemt ikvienu jaunieti, neizslēdzot nevienu. Jaunietim mirstot, viņā mirst arī Baznīca, un katrs, kurš augšāmceļas, Baznīca augšāmceļas līdz ar viņu", savu vēstījumu noslēdz Svētais tēvs.

05 marts 2020, 16:28