Meklēt

Marta mēnesī pāvests aicina lūgties par Baznīcu Ķīnā

Marta mēnesi Svētais tēvs aicina veltīt lūgšanām par Baznīcu Ķīnā. Francisks ir ierakstījis videovēstījumu, kurā saka:

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Baznīca Ķīnā šodien ar cerību raugās nākotnē. Baznīca vēlas, lai Ķīnas kristieši būtu patiesi kristieši un labi pilsoņi. Viņi ir aicināti veicināt Evaņģēliju, taču nekrītot prozelītismā, un viņiem ir jāsasniedz sašķeltās katoļu kopienas vienotība. Lūgsimies kopā, lai Baznīca Ķīnā varētu saglabāt savu uzticību Evaņģēlijam un augtu vienota!”

05 marts 2020, 17:53