Meklēt

Pāvests pēc Angelus lūgšanas raugās uz tukšo Svētā Pētera laukumu Pāvests pēc Angelus lūgšanas raugās uz tukšo Svētā Pētera laukumu 

Ļoti ieteicama prakse ir garīgā komūnija

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests adresēja visiem iedrošinājuma un mierinājuma vārdus. Tā kā šobrīd esam spiesti dzīvot mājās, varam izmantot to kā izdevību, lai “padziļinātu komūnijas vērtību, kas vieno visus Baznīcas locekļus”. Nevarot klātienē piedalīties Euharistijā un pieņemt Svēto Komūniju, esam aicināti uz garīgo komūniju, kas ir ilgas pēc Svētās Komūnijas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

“Dārgie brāļi un māsas,” sacīja Francisks, “šajās dienās Svētā Pētera laukums ir slēgts. Tāpēc sveicinu jūs tieši ar komunikācijas līdzekļu starpniecību. Šajā pandēmijas situācijā, kad esam spiesti dzīvot vairāk vai mazāk izolēti, esam aicināti no jauna atklāt un padziļināt komūnijas vērtību, kas vieno visus Baznīcas locekļus.” 

Būdami vienoti ar Kristu, mēs nekad neesam vieni, bet veidojam vienu Miesu, kuras galva ir Viņš – uzsvēra pāvests. Viņš paskaidroja, ka šo vienotību dzīvinām ar lūgšanu, kā arī ar garīgo Komūniju. Tā ir ļoti vēlama un ieteicama prakse, kad nav iespējams saņemt Sakramentu. “To es saku visiem – īpašiem tiem cilvēkiem, kuri dzīvo vieni”, piebilda Svētais tēvs.

Francisks arī apliecināja savu garīgo tuvumu slimniekiem un visiem, kuri viņus aprūpē, kā arī tiem daudziem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kuri sniedz palīdzību cilvēkiem, kas nevar iziet no mājām, un kuri steidzas pretī nabagiem un bezpajumtniekiem. “Liels paldies par visiem pūliņiem, ko katrs no jums pieliek, lai palīdzētu šajā tik ļoti smagajā brīdī”, teica pāvests. “Lai Kungs jūs svētī, Dievmāte jūs sargā, un, lūdzu, neaizmirstiet lūgties par mani. Jauku svētdienu un garšīgas pusdienas! Paldies.”

15 marts 2020, 17:35