Meklēt

Svētdienas Angelus Svētdienas Angelus 

"Kunga eņģelis": "Novāciet no sirds akmeņus, lai atbrīvotu vietu jaunai dzīvei!"

Svētdien, uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis", pāvests aicināja kristiešus noņemt no savām sirdīm akmeņus un ļaut Dieva Vārdam atgriezt dzīvību tur, kur ir iestājusies nāve.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Piektajā Gavēņa laika svētdienā pāvests Francisks no Apustuliskās pils bibliotēkas skaitīja lūgšanu "Kunga eņģelis", bet pirms tās teica uzrunu, iedvesmojoties no dienas Evaņģēlija lasījuma par Lācara piecelšanu no miroņiem. 

Pāvests atgādināja par Martas un Marijas izmisumu, kuras teica Jēzum: "Ja Tu būtu bijis šeit, viņš nebūtu nomiris". Pāvests kavējās pārdomās par to, ka Jēzu, saskaņā ar Evaņģēliju, aizkustina abu māsu asaras un vaimanas, un Viņš skaļā balsī pavēl Lācaram iziet no kapa. Lācars to arī dara, viņš patiešām iznāk no kapa, ietīts mirušā apsējos. 

Pāvests atzīmēja, ka šai Evaņģēlija fragmentā "gandrīz ar roku ir aptaustāms" fakts, ka Dievs ir dzīvība un Viņš dod dzīvību. "Jēzus varēja pasargāt savu draugu Lācaru no nāves," skaidroja pāvests, "taču Viņš gribēja dalīties mūsu sāpēs par mums dārgajiem cilvēkiem, un visvairāk par visu Viņš vēlējas pierādīt , ka Dievs ir stiprāks par nāvi." Francisks atzīmēja, ka Evaņģēlijā mēs redzam, ka cilvēka ticība un Dieva mīlestības visvarenība meklē viena otru un beigās arī atrod.

Jēzus aicina arī sērās nepazaudēt ticību - pat tad, ja šķiet, ka nāve ir uzvarējusi. "Novāciet no sirds akmeņus! Ļaujiet Dieva Vārdam atgriezt dzīvību tur, kur ir nāve!" Pāvests norādīja, ka arī šodien Jēzus mums saka "Novāciet akmeni!"

Svētais tēvs uzsvēra, ka arī mēs esam aicināti "novākt akmeņus no visa, kas jau ož pēc nāves, piemēram no nabadzīgo marģinalizācijas, no liekulības, ar kādu tiek dzīvota ticība. 

"Kungs prasa, lai novācam akmeņus no savas sirds, un ap mums atkal ziedēs dzīvība," apgalvoja pāvests.

Noslēgumā Svētais tēvs lūdzās, lai "Jaunava Marija mums palīdz būt līdzjūtīgiem kā viņas Dēls Jēzus, kurš mūsu sāpes padarīja par savējām. "Lai katrs no mums," teica Francisks, "atrodas tuvu tiem, kas ir nonākuši grūtībās, kļūstot viņiem par Dieva mīlestības un maiguma atspulgu, kas atbrīvo mūs no nāves un liek uzvarēt dzīvībai!"

29 marts 2020, 18:00