Meklēt

Cilvēka dzīvības cieņa. Ilustratīvs attēls Cilvēka dzīvības cieņa. Ilustratīvs attēls 

Trešdienas audiencē pāvests aplūko enciklikā "Evangelium Vitae"ietvertās vērtības

Atzīmējot 25 gadus, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II enciklikas "Evangelium Vitae" iznākšanas, Francisks apliecina, ka cīņa par cilvēka dzīvības un cieņas aizsargāšanu ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Inese Šteinerte - Vatikāns

25. martā Baznīca atzīmē Kunga Pasludināšanas dienu, kā arī 25 gadu jubileju, kopš pāvesta Jāņa Pāvila II enciklikas "Evangelium Vitae" - "Dzīvības Evaņģēlijs" publicēšanas. Šī enciklika ir veltīta cilvēka dzīvības vērtībai un neaizskaramībai.

Vispārējās audiences katehēzē pāvests Francisks izcēla saikni starp Pasludināšanu un "Dzīvības Evaņģēliju". Svētais tēvs to izskaidroja dzīvību apdraudošās pašreizējās pandēmijas kontekstā. Enciklika sākas ar vārdiem:

"Dzīvības Evaņģēlijs" ir Jēzus vēsts centrā. ... Baznīcai tas ir jāsludina kā "labā vēsts" katras paaudzes un katras kultūras cilvēkiem."

Francisks to aicināja liecināt ar savu dzīvi. Viņš izteica pateicību visiem, kuri Dzīvības Evaņģēliju īsteno praksē. Viņi sniedz liecību palīdzot slimniekiem, veciem ļaudīm, vientuļajiem un tiem, kas jūtas sagrauti. "Tā ir dzīve, kādu esam aicināti veicināt un aizstāvēt," uzsvēra pāvests. "Tas nav "abstrakts jēdziens", bet gan apliecinājums caur personu, caur miesu," viņš piebilda.

Ieņemts bērns, atstumtais, vientuļais, cerību zaudējušais slimais, cilvēks, kurš zaudējis darbu un vairs nevar atrast citu darbu, atgrūstais un marģinalizētais migrants... . "Dievs aicina katru cilvēku dzīvot pilnvērtīgu dzīvi," atgādināja pāvests. "Diemžēl, uzbrukumi cilvēka personai turpinās katrā laikmetā... universālo cilvēka tiesību laikmetā," viņš piebilda. Mēs sastopamies ar jauniem draudiem un pašreizējie likumi ne vienmēr pasargā vājākos un ievainojamākos.

Tāpēc "Evangelium Vitae" vēsts ir vēl aktuālāka nekā jebkad iepriekš", turpināja Svētais tēvs. "Tā iet tālāk par trauksmes apstākļiem, ar kādiem saskaramies šodien," viņš piebilda. Francisks paskaidroja:

"Runa ir par centieniem kultūras un izglītības jomās, lai liecinātu par solidaritāti, gādību un otra pieņemšanu nākamajām paaudzēm, zinot, ka dzīvības kultūra nav tikai kristiešu mantojums. Tas pieder visiem, kuri, cenšoties veidot brālīgas attiecības, atzīst katra indivīda cieņu, pat tad, kad viņš, vai viņa ir trausli un cietoši."

Pāvests apgalvoja, ka "katra cilvēka dzīvībai piemīt vienreizēja vērtība", un mums vienmēr tas ir jāsludina ar "vārdu un rīcības drosmi". 

Katehēzes noslēgumā Francisks atgādināja svētā Jāņa Pāvila II pirms 25 gadiem izteikto aicinājumu: "Respektējiet, aizsargājiet un veiciniet katras cilvēka personas cieņu katrā brīdī un jebkādos cilvēka dzīves apstākļos" (Enc. "Evangelium Vitae", 5).

25 marts 2020, 17:56