Meklēt

Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer 

Francisks: "Nekad neielaidies sarunā ar velnu!"

Padodoties kārdinājumam, mēs attālināmies no Dieva. Pašpietiekamības doma ir ilūzija – atgādināja pāvests, uzrunājot pirmajā Lielā gavēņa svētdienā uz lūgšanu "Kunga eņģelis" Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Šoreiz viņš pievērsās Jēzus kārdināšanai tuksnesī. Pēc lūgšanas Francisks paziņoja, ka šogad, saaukstēšanās dēļ, nedosies kopā ar Romas kūrijas institūciju vadītājiem uz Romas piepilsētu Ariču, kur līdz 6. martam notiks rekolekcijas.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Pagājušās nedēļas nogalē saaukstēšanās dēļ pāvests bija atcēlis audiences un tikšanās. Savukārt svētdienas, 1. marta, pusdienlaikā viņš uzrunāja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos Romas iedzīvotājus un svētceļniekus no daudzām valstīm. Uzrunu pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks balstīja uz Mateja evaņģēlija ceturto nodaļu. Lielā gavēņa pirmajā svētdienā Evaņģēlijs vēstī par Kristus kārdināšanu. Pēc kristības Jordānas upē, "Gars aizveda Jēzu tuksnesī, lai Viņš tiktu velna kārdināts", raksta svētais Matejs. Jēzus gatavojas uzsākt misiju sludināt Debesu valstības atnākšanu un, kā Mozus un Elija, to dara ar lūgšanu un gavēšanu, kas ilgst četrdesmit dienas.

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka gavēšanas laika beigās parādās kārdinātājs, velns, kas trīs reizes cenšas pārbaudīt Jēzu. Viņa pirmais kārdinājums saistās ar faktu, ka Jēzus bija izsalcis, un velns Viņam čukst: "Ja Tu esi Dieva Dēls, saki, lai šie akmeņi kļūst maize". Tomēr Jēzus atbilde ir stingra. "Ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes". Viņš atsaucas uz Mozu, kas veda izvēlēto tautu cauri tuksnesim, kurā viņš iemācījās, ka viņa dzīve ir atkarīga no Dieva Vārda.

Otrajā mēģinājumā velns izmanto vēl lielāku viltību, viņš citē Svētos Rakstus. Viņa stratēģija ir skaidra: ja tev ir tik liela paļāvība uz Dieva spēku, tad izmanto to, jo arī Svētie Raksti apstiprina, ka tev palīdzēs eņģeļi. Un arī šajā gadījumā Jēzus atspēko maldus, jo tas, kas tic, zina, ka Dievs neatstās grūtībās, un paļaujas Viņa labestībai. Tāpēc uz Svēto Rakstu vārdiem, kurus bija interpretējis velns, Jēzus atbild ar citu citātu: "Ir rakstīts: «Nekārdini Dievu, savu Kungu!»"

Visbeidzot, trešais mēģinājums atklāj velna patieso nodomu. Zinot, ka Debesu valstības atnākšana nozīmē viņa sakāves sākumu, ļaunais cenšas Jēzu novirzīt no savas misijas veikšanas, piedāvājot Viņam politisku perspektīvu. Bet Jēzus noraida cilvēka godības un varas elkdievību un beigās padzen kārdinātāju, sakot: "Atkāpies, sātan! Jo ir rakstīts: pielūdz Dievu, savu Kungu, un Viņam vienam kalpo!" Un šajā brīdī pie Jēzus, kas palika uzticīgs Tēva gribai, piesteidzās eņģeļi un kalpoja Viņam.

"Tas mums māca vienu lietu – Jēzus neiesaistās ar velnu dialogā", uzsvēra Francisks. "Jēzus velnam atbild ar Dieva Vārdu, nevis ar saviem vārdiem. Mēs kārdinājuma brīdī bieži vien ielaižamies kārdinājumā, sākam sarunāties ar velnu, sakot: «Jā, bet es taču varu to darīt…, pēc tam aiziešu pie grēksūdzes, tad to, tad šito». Nekad neiesaisties dialogā ar velnu! Jēzu ar velnu rīkojas divējādi: Viņš to padzen vai, kā tas notiek šajā gadījumā, atbild ar Dieva Vārdu."

“Esiet uzmanīgi: Nekad neielaidieties kārdinājumā, nekad neielaidieties sarunā ar velnu!”

Arī šodien sātans iejaucas cilvēku dzīvē, vilinot mūs ar saviem kārdinošajiem priekšlikumiem; sajaucot savu balsi ar daudzām balsīm, kas mēģina aizmidzināt sirdsapziņu. No visām pusēm pienāk ziņas, kas skaļi aicina "ļauties kārdinājumam", lai pieredzētu pārkāpuma radīto ekstāzi. Tomēr Jēzus pieredze mums māca, ka kārdinājums ir mēģinājums iet citus, nevis Dieva ceļus. "Dari taču to droši, tā nav problēma, pēc tam Dievs piedos! Atvēli taču sev kādu prieciņu…". "Bet tas taču ir grēks!" "Nē, tas nekas nav." Alternatīvie ceļi… Tie ir ceļi, kas rada pašpietiekamības sajūtu, mudina baudīt dzīvi tikai pašu labā. Bet tas viss ir ilūzija. Ļoti ātri saprotam, ka, jo vairāk mēs attālināmies no Dieva, jo vairāk jūtamies neaizsargāti un bezpalīdzīgi savu lielo eksistences problēmu priekšā.

"Lai Jaunava Marija, Kristus māte, kas sašķaidīja čūskas galvu, Lielā gavēņa laikā palīdz mums būt modriem kārdinājumu priekšā, nepakļauties nevienam šīs pasaules elkam un sekot Jēzum cīņā pret ļaunumu, un tad arī mēs būsim uzvarētāji kā Viņš", uzrunas noslēgumā vēlēja Francisks.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" Svētais tēvs paziņoja, ka šogad, saaukstēšanās dēļ, nedosies kopā ar Romas kūrijas institūciju vadītājiem uz Romas piepilsētu Ariču. Viņš piedalīsies Lielā gavēņa rekolekcijās, paliekot savās mājās Vatikānā. "Es sekošu līdzi meditācijām no šejienes", teica pāvests. "Es vienojos garīgi ar Kūriju un visiem cilvēkiem, kuri pavada laiku lūgšanā, veicot garīgos vingrinājumus mājās", piebilda Svētais tēvs, aicinot arī visus ticīgos lūgties par Romas kūrijas darbiniekiem, kuri Aričā atradīsies visu turpmāko nedēļu.

02 marts 2020, 12:05