Meklēt

Angelus 08.03.20. Angelus 08.03.20. 

Izdzīvot pārbaudījumus ticības spēkā

Uzrunājot visas pasaules ticīgos, Francisks pauda savu solidaritāti ar Sīrijas tautu un apliecināja, ka lūdzas par visiem, kurus skārusi koronavīrusa epidēmija.

Jānis Evertovskis – Vatikāns 

Pēc 8. marta lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests apliecināja savu garīgo tuvumu Sīrijas ziemeļrietumu daļas iedzīvotājiem. Kopš piektdienas, 6. marta, Idlebas reģionā ir stājies spēkā pamiers, kas tomēr ir ļoti trausls. Tiek cerēts, ka tādā veidā tur tiks izbeigta karadarbība, kuras rezultātā jau ir gājuši bojā aptuveni 500 civiliedzīvotāju, bet miljons cilvēku ir kļuvuši par bēgļiem. “Es atgādinu, ka ļoti raizējos par necilvēcīgo situāciju, kādā atrodas šie neaizsargātie cilvēki, kuru vidū ir arī daudz bērnu, kuru dzīvība ir apdraudēta”, teica Francisks. “Mēs nedrīkstam novērst savu skatienu no šīs humanitārās krīzes, bet pāri visām citām interesēm izvirzīt to par prioritāti.” 

Šo svētdien Svētais tēvs lūdzās arī par visiem, kurus ir skārusi koronavīrusa epidēmija – par tiem, kuri cieš no šīs slimības, un par tiem, kuri rūpējas par slimniekiem. “Šajās rekolekciju dienās es daudz par viņiem domāju”, teica pāvests. “Es pievienojos saviem brāļiem bīskapiem, lai iedrošinātu ticīgos izdzīvot šo smago laiku ticības spēkā, cerības pārliecībā un dedzīgā tuvākmīlestībā. Lai Gavēņa laiks palīdz mums visiem piešķirt evaņģēlisku jēgu arī šim pārbaudījumu un grūtību brīdim.”

Tā kā koronavīrusa slimība turpina strauji izplatīties, Romas diecēze nāca klajā ar iniciatīvu, nosakot, ka 11. marts būs lūgšanas un gavēņa diena par Itāliju un visu pasauli.

08 marts 2020, 12:56