Meklēt

Vatikāna sabiedriskās drošības inspektorāta darbinieki Vatikāna sabiedriskās drošības inspektorāta darbinieki 

Uzturēt ikdienas pūliņus ar ticības, cerības un mīlestības liesmu

Sestdien, 8. februārī, pāvests pieņēma audiencē Vatikāna sabiedriskās drošības inspektorāta darbiniekus, kuru pienākumos ietilpst svētvietu aizsardzība un rūpes par svētceļnieku drošību tajās.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

"Jūsu kalpojumam Svētajam Krēslam un Vatikānam ir īpaša nozīme un vērtība", sacīja Francisks. "Nav viegli katru dienu strādāt ar tūristiem un svētceļniekiem, kuri apmeklē Svētā Pētera laukumu un baziliku, Vatikāna muzejus, vai kuri ierodas, lai satiktu pāvestu. Jūs dažādās situācijās esat aicināti savienot viņu prasības ar neaizstājamajām sabiedriskās kārtības normās un mierīgas dzīves norisi Vatikānā un katoliskās ticības svētvietās." Svētais tēvs piebilda, ka sabiedriskās kārtības sargu darbs ir tik pat svarīgs arī viņa pastorālo vizīšu Romā un Itālijā laikā, un atzina, ka viņi parāda ne tikai augstu kompetenci un profesionalitāti, bet arī savu vaļsirdīgo un uzticīgo mīlestību pret Svēto Krēslu.

Pāvests pateicās klātesošajiem par kalpojumu, uzticēja Vissvētākās Jaunavas Marijas mātišķajai aizbildniecībai viņu sirds nodomus un novēlēja, lai Dievmāte sargā viņus un viņu ģimenes. Bez tam Svētais tēvs vēlēja, lai viņu ikdienas pūliņi būtu vienmēr ticības, cerības un mīlestības dzīvināti.

08 februāris 2020, 15:39