Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests Francisks par tuksneša garīgo nozīmi

Trešdienas, 26. februāra, priekšpusdienā pāvests Francisks vadīja vispārējo audienci, kas šoreiz notika Svētā Pētera laukumā. Audiencē piedalījās vairāk nekā desmit tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Katehēzes mācību pāvests veltīja Lielajam gavēnim. Viņš skaidroja, ka šajā laikā mēs esam aicināti sekot Jēzum, kurš pirms savas publiskās darbības devās uz tuksnesi, kur lūdzās un gavēja, un tika velna kārdināts. Uzrunā Francisks norādīja uz tuksneša garīgo nozīmi. Tuksnesis ir klusuma vieta. Tur apklust visi līdz šim pierastie trokšņi. Tas ir klusēšanas laiks, lai savā sirdī sagatavotu vietu Dieva Vārdam. Jēzus bieži devās uz kādu attālāku vietu, lai lūgtos. Viņš māca, kā meklēt Tēvu, kurš mūs uzrunā klusumā. Katru dienu mēs dzirdam tukšus vārdus, skaļas reklāmas, nepatiesas ziņas. Šajā troksnī ir jāsaklausa Dieva balss, kas runā ar mums, jāsaklausa savas sirdsapziņas balss, – aicināja pāvests.

"Centīsimies atrast laiku lūgšanai, Svēto Rakstu lasīšanai, un atteiksimies no tukšām un nevajadzīgām lietām. Tuksnesis ir vieta, kur saskatām un izvēlamies to, kas ir būtisks. Tā ir vientulības vieta. Lielā gavēņa laikā centīsimies ieraudzīt vientuļos, vecos, atstātos, nabadzīgos un slimos cilvēkus. Pasniegsim viņiem savu roku. Sekosim Jēzum, lai mēs spētu izbaudīt Viņa Lieldienu dāvanu un sajust Viņa mīlestības spēku. Jēzus klātbūtnē mūsu garīgais tuksnesis uzziedēs pavasara krāšņumā. Neaizmirsīsim, ka došanās uz tuksnesi kopā ar Kristu atver mums ceļu, kas no nāves ved uz dzīvību", teica Francisks.

Audiences dalībnieku vidū bija "Kalnu dziedoņu" grupa no Lugāno, Kustības "Fokolari" biedri, Svētā Gara misionāru māsu kongregācijas pārstāves, kā arī Čisternas un Latīnas draudžu ticīgie. Pāvests apsveica jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. "Šodien, Pelnu trešdienā, Kungs norāda mums ticības ceļu. Ejot atgriešanās ceļu, ļausimies Svētā Gara vadībai, lai mēs atklātu kristīgās cerības prieku!" – aicināja pāvests.

26 februāris 2020, 12:09