Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Francisks: Dekalogs mūs audzina patiesai brīvībai un atbildībai

Svētdienas, 16. februāra, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pārdomas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" Francisks balstīja uz Mateja evaņģēlija piekto nodaļu. "Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: «Nedomājiet, ka esmu nācis atcelt Likumu vai praviešus! Neesmu nācis atcelt, bet gan izpildīt»".

Silvija Krivteža – Vatikāns

Francisks aicināja ticīgos dzīvot saskaņā ar Dieva baušļiem, kas ir brīvības instrumenti. Šos baušļus ir jānes savā sirdī, jo tie ir katra mūsu nodoma, lēmuma, vārdu un žestu centrs. Pāvests skaidroja, ka šai svētdienai paredzētais Evaņģēlija (sal. Mt 5,17-37) fragments ir ņemts no Kalna runas un tas attiecas uz Likuma izpildes tēmu. Jēzus vēlas palīdzēt klausītājiem izprast Mozum doto baušļu nozīmi, aicinot būt atvērtiem Dievam, kurš caur Likumu mūs audzina patiesai brīvībai un atbildībai. Likums, kā brīvības instruments, palīdz mums nekļūt par savu kaislību un grēka vergiem. Kad mēs ļaujamies kārdinājumiem un kaislībām, mēs vairs neesam savas dzīves kungi un varoņi, jo mēs nespējam pārvaldīt to ar savu gribu un atbildību, atgādināja pāvests.

Jēzus uzruna ir strukturēta četrās antitēzēs, kas izteiktas ar formulu "Jūs esat dzirdējuši, ka tas tika sacīts ... bet Es jums saku". Šīs antitēzes attiecas uz dažādām ikdienas dzīves situācijām: slepkavību, laulības pārkāpšanu, šķiršanos, zvērestiem. Evaņģēlijā norādīts, ka Jēzus neatceļ priekšrakstus, bet izskaidro šo problēmu dziļāko nozīmi un norāda uz garu, ar kādu ir nepieciešams tos risināt. Viņš mudina pāriet no baušļu formālās ievērošanas uz būtisku ievērošanu, pieņemot tos savā sirdī, kas ir katra mūsu nodoma, lēmuma, vārdu un žestu centrs. No sirds sākas visi labie un sliktie nodomi un darbi, uzsvēra Svētais tēvs.

“Pieņemot sirdī Dieva Likumu, saprotam, ka, nemīlot savu tuvāko, mēs zināmā mērā iznīcinām paši sevi un citus, jo naids, sāncensība un šķelšanās nogalina brālīgo mīlestību, kas ir savstarpējo attiecību pamatā. Tas attiecas ne tikai uz kariem, bet arī uz aprunāšanu, jo mēle var nogalināt, - teica pāvests. Pieņemot sirdī Dieva Likumu, saprotam, ka mums ir jābūt nomodā pār savām vēlmēm, jo ne visu, ko vēlamies, varam vai vajag iegūt, un nav labi padoties egoismam un mantkārībai. Kad sirdī pieņemam Dieva Likumu, saprotam, ka mums ir jāatsakās no tāda dzīvesveida, kas veidots no tukšiem un neizpildītiem solījumiem, kā arī jāpāriet no aizlieguma zvērēt nepatiesību uz lēmumu nezvērēt vispār, veidojot sirsnīgas un atklātas attiecības ar citiem.”

Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka Jēzus labi zina, ka nav viegli dzīvot saskaņā ar bausļiem. Tāpēc Viņš piedāvā mums savas mīlestības palīdzību. «Nedomājiet, ka esmu nācis atcelt Likumu vai praviešus! Neesmu nācis atcelt, bet gan izpildīt», Jēzus saka saviem mācekļiem. Viņš dāvā mums žēlastību, lai mēs varētu izpildīt Dieva gribu, mīlot Viņu un savus brāļus. Runa ir par paļāvības pilno uzticēšanos Jēzum, pieķeršanos rokai, ko Viņš mums nemitīgi sniedz, un ar savu labestību un žēlsirdību atbalsta mūsu centienus un saistības, teica pāvests.

Šodien Jēzus mūs aicina iet mīlestības ceļu, ko Viņš mums ir norādījis. Tas sākas mūsu sirdī. Tas ir ceļš, pa kuru ejot, mēs spēsim īstenot kristieša aicinājumu. "Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums iet pa sava Dēla norādīto ceļu, lai mēs iegūtu patiesu prieku un sev visapkārt izplatītu taisnīguma, miera un mīlestības gaismu", vēlēja Francisks.

Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica svētceļnieku grupas no Horvātijas, Serbijas, Spānijas un Francijas, kā arī no dažādām Itālijas pilsētām. Novēlējis jauku svētdienu un garšīgas pusdienas, Francisks, kā ierasti, aicināja lūgties par viņu.

17 februāris 2020, 09:12