Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests: "Būsim sāls un gaisma cilvēku vidū!"

"Vardarbības, netaisnības un apspiešanas priekšā Baznīca nevar noslēgties sevī vai slēpties sava aploka drošībā", – uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Februāra mēneša otrās svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm. Viņi mēroja īsāku vai garāku ceļu, lai tiktos ar Romas Bīskapu un saņemtu apustulisko svētību. Pārdomas pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests Francisks balstīja uz svētā Mateja evaņģēlija fragmenta piekto nodaļu, kurā Jēzus saka saviem mācekļiem: «Jūs esat zemes sāls [...]. Jūs esat pasaules gaisma». Kristus izmanto simbolisko izteiksmes veidu nevis, lai sniegtu viņiem kādu konkrētu definīciju, bet gan lai visiem, kuri vēlas Viņam sekot, norādītu virzienu un kritērijus sava aicinājuma īstenošanai pasaulē.

Sāls ir elements, kas piešķir garšu, konservē un saglabā pārtiku no bojāšanās. Kristus māceklis ir aicināts būt par zemes sāli, kas sargā sabiedrību no morālā pagrimuma, kas sagandē cilvēku dzīvi, teica pāvests. Runa ir par pretošanos grēkam, par godīguma un brālīguma vērtību apliecināšanu, par nepadošanos pasaulīgam vilinājumam iegūt bagātību, slavu un varu.

“Māceklis ir «sāls» tad, kad viņš, neskatoties uz ikdienas neveiksmēm, jo arī mēs ar tādām saskaramies, cenšas piecelties no savu kļūdu putekļiem, katru dienu drosmīgi un pacietīgi turpina veicināt dialogu un tikšanos ar otru cilvēku. Māceklis ir «sāls» tad, kad viņš nemeklē atzinību un negaida uzslavu, bet cenšas dzīvot saskaņā ar Jēzus mācību, kurš atnāca uz zemi nevis, lai Viņam kalpotu, bet gan lai kalpotu citiem. Cik šodien ir nepieciešama šāda attieksme!”

Turpinot uzrunu, pāvests norādīja, ka Jēzus saviem mācekļiem runā par vēl vienu simbolu. Tā ir gaisma. «Jūs esat pasaules gaisma». Gaisma izklīdina tumsu un ļauj saskatīt ceļu. Jēzus ir gaisma, kas izklīdina tumsu. Kristieša uzdevums ir nest pasaulē Kristus gaismu un sludināt Viņa Evaņģēliju. Runa ir par gaismas izstarošanu, kas notiek caur mūsu vārdiem, bet galvenokārt caur mūsu «labajiem darbiem». Māceklis un kristīgā kopiena ir pasaules gaisma tad, kad ved citus pie Dieva, palīdzot ikvienam izjust Viņa labestību un žēlsirdību, skaidroja pāvests.

Kristus māceklis ir gaisma tad, kad viņš cenšas izdzīvot ticību ārpus saviem ierobežojumiem, kad atmet aizspriedumus, apmelojumus, un ļauj patiesības gaismai ienākt tajās dzīves situācijās, kurās valda liekulība un meli. "Ļaut atmirdzēt gaismai. Ne savai, bet Jēzus gaismai. Mēs esam instrumenti, lai Jēzus gaisma spētu sasniegt visus cilvēkus", sacīja Francisks.

Pāvests uzsvēra, ka kristietis nevar bēgt no pasaules, kaut arī tajā valda konflikti un grēks. Vardarbības, netaisnības un apspiešanas priekšā Baznīca nevar noslēgties sevī vai slēpties sava aploka drošībā. Tā nekad nedrīkst atstāt Evaņģēlija sludināšanas un kalpošanas misiju. Baznīcai ar mīlestības maigumu jākalpo mazajiem un nabagiem, jāuzklausa atstumto sauciens, un jāapzinās, ka tā, kā svētceļojoša kopiena, ir aicināta paplašināt un nostiprināt Jēzus pestījošo klātbūtni vēsturē.

Uzrunas noslēgumā Francisks vēlēja, lai Vissvētākā Jaunava Marija katram no mums palīdz būt par zemes sāli un pasaules gaismu cilvēkiem un ar savu dzīvi un vārdiem nest viņiem Dieva mīlestības Labo vēsti.

10 februāris 2020, 09:03