Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests Bari: Lai apklust ieroču dārdi!

"Lai apklust ieroču dārdi un tiek uzklausītas mazo, vājo un neaizsargāto raudas!" - uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" uzsvēra pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Dārgie brāļi un māsas, kamēr mēs esam sapulcējušies šeit, lai kopīgi lūgtos par mieru un pārdomātu par Vidusjūras krastā dzīvojošo tautu likteņiem, tikmēr šīs pašas jūras otrā krastā, konkrēti Sīrijas ziemeļrietumos, norisinās milzīga traģēdija", - uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests.

“No mūsu, Baznīcu ganu, sirdīm izskan spēcīgs aicinājums konfliktā iesaistītajām pusēm un starptautiskajai sabiedrībai darīt visu iespējamo, lai tiktu apklusināti ieroču dārdi un saklausītas mazo, vājo un neaizsargāto raudas, jo netiek ņemta vērā civiliedzīvotāju un daudzu bērnu dzīvības aizsardzība, kuri cieš kara sekas. Lūgsim Kungu, lai Viņš sakustina mūsu sirdis un dāvā spēku pārvarēt vardarbības, naida un atriebības loģiku, un aizstāvēt savus brāļus, viena Dieva bērnus. Viņš liek uzlēkt saulei pār labajiem un ļaunajiem (Mt 5,45).”

Pāvests aicināja lūgties uz Svēto Garu, lai katrs no mums, balstoties uz ikdienas dzīvē veiktajiem mīlestības žestiem, iesaistītos jaunu attiecību veidošanā, kas izriet no savstarpējas sapratnes, cieņas, viesmīlības, pacietības un mīlestības, šādā veidā radot apstākļus izdzīvot Evaņģēlija prieku un izplatīt to ikvienā dzīves jomā.

"Lai Jaunava Marija, «Jūras zvaigzne», uz kuru mēs raugāmies kā  uzticības Jēzum un Viņa vārdam paraugu, palīdz mums iet pa ticības ceļu. Pirms kopīgi skaitītās lūgšanas "Kunga eņģelis", es vēlos no visas sirds pateikties bīskapiem, kuri piedalījās sanāksmē «Vidusjūra: miera robeža», kā arī tiem – un viņu ir daudz – kuri ir devuši svarīgu ieguldījumu pasākuma organizēšanā. Paldies visiem! Jums ir liels nopelns dialoga un tikšanās kultūras veidošanā Vidusjūras reģionā, kas ir ļoti svarīgs mieram visā pasaulē", teica Francisks.

24 februāris 2020, 09:15