Meklēt

Kardināls Gvaltiero Baseti Kardināls Gvaltiero Baseti 

Kardināls Baseti par bīskapu tikšanos Bari

"Mēs vēlamies dāvāt balsi tām tautām, kas dzīvo Vidusjūras krastā". Tā par bīskapu sanāksmi, kas no 19. līdz 23. februārim norisināsies Bari, saka Itālijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs. Pasākumā piedalīsies arī Svētais tēvs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētdien, 23. februārī, pāvests Francisks ieradīsies Bari. Pēc tikšanās ar bīskapiem viņš vadīs dievkalpojumu un kopā ar ticīgajiem skaitīs lūgšanu "Kunga eņģelis". Kardināls Gvaltiero Baseti skaidro, ka tā nebūs zinātniska konference, ne arī sanāksme ar mērķi meklēt jaunus starpreliģiju dialoga veidus. "Runa ir par kaut citu, īpašu, kas ļaus mums ieraudzīt vietējo kopienu patieso dzīvi. Nebūs arī saraksta, kurā ietverti to cilvēku vārdi, kuri vēlēsies teikt uzrunu. Tikšanās Bari būs atklāta un brālīga dialoga laiks", saka kardināls Baseti. Viņš atzīst, ka šodien Vidusjūras krastos redzamas daudzas mūsdienu pasaules problēmas.

 

 

17 februāris 2020, 09:41