Meklēt

Pāvests Francisks Bari Pāvests Francisks Bari 

Mīlēt savus ienaidniekus nav utopija, bet uzdevums, kādu Jezus uztic kristietim

Februāra mēneša pēdējās svētdienas priekšpusdienu pāvests Francisks pavadīja Bari, Itālijas dienvidos. Vienas dienas vizītes mērķis bija piedalīties bīskapu sanāksmē "Vidusjūra: miera robeža", tikties ar iedzīvotājiem un svinēt Svēto Misi. Sanāksmē, kas tika nosaukta par ekleziālo "G20" samitu, piedalījās bīskapi no 20 Vidusjūras baseina valstīm. Pāvesta klātbūtne apliecināja, cik lielu uzmanību viņš velta šim reģionam, kam ir nozīmīga loma miera veicināšanā visā pasaulē.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Bari Svētā Nikolaja bazilikā svētdien pāvests tikās ar sanāksmes dalībniekiem no daudzām valstīm. Pasākumā piedalījās 58 bīskapi, 500 priesteri un 600 konsekrētās personas. Piecu dienu laikā viņi dalījās savā pieredzē, pārrunāja jautājumus, kas attiecas uz miera veicināšanu, migrācijas krīzi, nabadzību, ticības tālāknodošanu un evaņģelizāciju sekularizētajā sabiedrībā.

Bīskapu sanāksmes noslēguma dievkalpojumā Francisks norādīja, ka kristiešu vienīgais ekstrēmisms ir mīlestības ekstrēmisms. Mīlēt savus ienaidniekus nav utopija vai metafora, bet uzdevums, kādu Jezus uztic katram kristietim.

Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēliju, Francisks norādīja uz seno likumu: «Aci pret aci un zobu pret zobu» (Mt 5,38). Mēs zinām, ko tas nozīmē: ja kāds tev izdara ļaunumu, tu viņam atmaksā ar tādu pašu mēru. «Bet Es jums saku: nepretojieties ļaunumam» (Mt 5,39). Kāpēc? Ja kāds domā slikti par mani, ja kāds man dara pāri, vai tad man nav viņam jāatmaksā līdzīgā veidā? «Nē» – stingri saka Jēzus. Debesu Tēvs mūs mīl. Viņš liek uzlēkt saulei pār labajiem un ļaunajiem, aicina būt svētiem, jo Viņš ir svēts. Jēzus piedeva tiem, kuri Viņu piesita krustā. Ja mēs gribam būt Kristus mācekļi, ja mēs vēlamies saukties par kristiešiem, tad mums ir jāiet Dieva norādītais ceļš. Mēs, Dieva mīlēti, esam aicināti mīlēt; Dieva piedošanu saņēmuši, esam aicināti piedot; Dieva mīlestības sasildīti, esam aicināti mīlēt, negaidot, kad to pašu darīs citi.

Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs vajā. Tā ir kristīgā novitāte un reizē mūsu atšķirības zīme. Lūgties un mīlēt, lūk, kas mums ir jādara, atgādināja Francisks. Tas neattiecas tikai uz tiem, kuriem mēs vēlam labu, uz saviem tuviniekiem un draugiem, uz savu tautu. Kunga mīlestība nepazīst barjeras un robežas. Kungs mūs aicina drosmīgi mīlēt bez aprēķiniem. Jezus mīlestības mērs ir mīlestība bez mēra. Cik reižu mēs neesam atsaukušies Viņa aicinājumam! Mīlestības bauslis nav provokācija, tā ir Evaņģēlija sirds.

Mīliet savus ienaidniekus. Pāvests aicināja uzdot sev jautājumu: Vai es uztraucos vairāk par ienaidniekiem, kas man vēl ļaunu, vai par mīlestību? Neuztraucieties par citu cilvēku ļauno rīcību, par tiem, kas domā slikti par mums. Tā cilvēka sirdī, kas mīl Dievu, nav ienaidnieku. Cik bieži mēs sūdzamies par to, ko neesam saņēmuši. Jēzus zina, ka daudzas lietas mums nav vajadzīgas, ka vienmēr būs kāds, kas vēlēs mums ļaunu, varbūt pat nodos un vajās. Viņš mūs aicina lūgties un mīlēt. Tā ir Jēzus revolūcija, un tā ir vislielākā revolūcija cilvēces vēsturē. No ienaidnieka, ko ienīstam, līdz ienaidniekam, ko mīlam. Lai to īstenotu, ir vajadzīgs atbalsts, vajadzīga Dieva žēlastība. "Kungs, palīdzi man mīlēt un iemāci man piedot. Bez Tevis es to nespēju izdarīt. Mēs esam aicināti lūgt žēlastību redzēt otrā cilvēkā nevis šķēršli un apgrūtinajumu, bet brāli un māsu, ko mums vajag mīlēt. Mēs bieži lūdzam palīdzību sev, bet cik bieži mēs lūdzam spēju mīlēt citus. Šodien pieņemsim mīlestību, pat ja tā rada ciešanas; pieņemsim Jēzus izaicinājumu, kas ir mīlestības izaicinājums", sprediķa noslēgumā aicināja Francisks.

24 februāris 2020, 09:49