Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Francisks: Izpratne par grēku ir Dieva dāvana

«Svētīgi ir tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti» (Mt 5,4) – šie Kristus vārdi bija pāvesta katehēzes vadmotīvs. Audiencē, kas notika Pāvila VI zālē, piedalījās vairāk nekā astoņi tūkstoši svētceļnieku no daudzam valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā Francisks skaidroja, ka grieķu valodā šī svētība tiek izteikta ar darbības vārdu, kas nav pasīvs. Runa ir par attieksmi, kas kļuvusi par kristīgā garīguma centru, un ko tuksnešu tēvi sauc par «penthos», par iekšējām sāpēm, par sirds sāpēm, kas palīdz veidot autentiskas attiecības ar Dievu un ar savu tuvāko, teica pāvests.

“Raudāšanai Svētajos Rakstos var būt divi aspekti: pirmais iemesls ir kāda cilvēka nāve vai viņa smagās ciešanas. Otrs aspekts ir grēka asaras, kad sirds sāk asiņot no sāpēm par to, ka esam apvainojuši Dievu un nodarījuši pāri savam tuvākajam. Mēs ciešam, kad kāds mirst vai jūtas slikti, vai arī tāpēc, ka likām viņam ciest.”

Pāvests atgādināja, ka bieži runājis par asaru dāvanu un to, cik tā ir dārga. Vai var mīlēt ar aukstu sirdi? – jautāja Francisks. Vai var mīlēt tikai pienākuma dēļ? Mūsdienu pasaulē ir daudz cilvēku ar akmens cietām sirdīm, kuri vairs neprot raudāt. Sev tuva cilvēka zaudējums ir skumja un rūgta pieredze, bet tā var palīdzēt mums atvērt acis uz savu dzīvi, saskatīt katras personas vērtību un apzināties dāvātā laika nozīmi.

«Svētīgi ir tie, kas raud, jo viņi tiks iepriecināti» (Mt 5,4). Šīs paradoksālās svētības otrais aspekts ir grēka asaras. Pāvests skaidroja, ka ir tādi, kas dusmojas, jo ir kļūdījušies. Un tā ir lepnība. Bet ir arī tādi, kas raud par izdarīto ļaunumu, par nolaidību labajā, par nodevību attiecībās ar Dievu. Tās ir asaras par to, ka mēs neesam pietiekami mīlējuši. Tā ir izpratne par grēku: es esmu apvainojis to, kuru mīlu. Šādas asaras ir liela svētība, teica Svētais tēvs.

Francisks aicināja padomāt par svētā Pētera nožēlas asarām, kas viņu noveda līdz jaunai un patiesākai mīlestībai. Tajā pašā laikā Jūdass neatzina, ka ir kļūdījies, un izdarīja pašnāvību. Izpratne par grēku ir Dieva dāvana, tas ir Svētā Gara darbs, uzsvēra pāvests. Apustuļu darbu grāmatā lasām, ka Pēteris sludina Jēzus Kristus augšāmcelšanos, un tie, kas viņu klausījās, izjuta, ka vārdi caurdur sirdis, un viņi jautāja, ko darīt. Pētera atbilde ir aicinājums pieņemt Kristību grēku piedošanai un saņemt Svētā Gara žēlastību. Gudrs un svētīgs ir tāds cilvēks, kurš pieņem sāpes, kas saistītas ar mīlestību, jo viņš saņems Mierinātāju, Svēto Garu, kas ir Dieva maigā mīlestība. "Lai Kungs palīdz mums iemācīties mīlēt!" – vēlēja pāvests.

12 februāris 2020, 10:40