Meklēt

Miera akcija Miera akcija 

Francisks: "Atvērsim durvis brālīgai solidaritātei"

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" Svētais tēvs aicināja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus un visus ticīgos lūgties par konsekrētajām personām, kuras aktīvi darbojas Baznīcas misijā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks atgādināja, ka svētdien Itālijā tika atzīmēta Dzīvības diena. Šogad tās temats ir aicinājums atvērt durvis dzīvībai. Uzrunā pāvests aicināja sargāt un aizstāvēt dzīvību visos tās attīstības posmos. Viņš pievienojās Itālijas bīskapu aicinājumam, paužot cerību, ka šāda diena kļūs par iespēju no jauna apliecināt gatavību aizstāvēt dzīvību. Svētais tēvs uzsvēra, ka tajā pašā laikā ir jāstājas pretī visiem cilvēka cieņas mīdīšanas veidiem, tostarp tehnoloģiju un ekonomikas jomā, cenšoties atvērt durvis jaunām solidaritātes un brālības formām.

03 februāris 2020, 10:17