Meklēt

Audiencē pie pāvesta "Grupa Villa Maria" Audiencē pie pāvesta "Grupa Villa Maria" 

Pāvests aicina būt cilvēcīgākiem pret slimniekiem

Sestdien, 1. februārī, audiencē Vatikānā ieradās "Grupas Villa Maria" locekļi – ārsti, medmāsas, slimnīcu administratīvais un vadošais personāls. Uzrunā pāvests aicināja padarīt medicīnu, slimnīcas un veselības aprūpes vidi cilvēcīgāku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Grupa jau vairāk nekā 40 gadus strādā veselības aprūpes laukā, veic zinātniskos pētījumus un nodarbojas ar medicīniskā personāla formāciju. Šodien tā darbojas ne tikai Itālijā, bet arī Francijā, Albānijā, Polijā, Krievijā un Ukrainā. Tās mērķis ir cilvēka labklājības veicināšana un viņa dzīves kvalitātes uzlabošana.

Francisks norādīja, ka tehnoloģiskā attīstība ir izraisījusi nepieciešamību pēc "jaunas kultūras" – īpaši pēc veselības aprūpes darbinieku tehniskās un morālās sagatavošanas visos līmeņos. Lai ietu pretī pacientu un viņu ģimeņu vajadzībām, jārada jaunas medicīnas struktūras un jāpaplašina infrastruktūras.

Vēlams, lai veselības aprūpes iestādes aizvien vairāk pārvērstos par viesmīlīgām un komfortablām mājām, kur pret slimnieku attiektos draudzīgi, ar izpratni, laipni un ar mīlestību, vārdu sakot, cilvēcīgi. "Slimnieks nav skaitlis", uzsvēra pāvests. "Tā ir persona, kurai ir vajadzīga cilvēcība."

Šajā sakarā ir jāveicina visu savstarpējā sadarbība. Lai sasniegtu šo mērķi, nedrīkst ļaut sevi absorbēt tādām "sistēmām", kuru vienīgais mērķis ir peļņa, bet ir jāpiekopj tuvība slimniekam, lai varētu viņu aprūpēt ar patiesu sirds siltumu. Tāpēc ir ļoti svarīgi padarīt medicīnu, slimnīcas un veselības aprūpes vidi cilvēcīgāku. Svētais tēvs norādīja, ka tuvība ir cilvēces un kristietības atslēga.

Pievēršoties kristiešiem, pāvests atgādināja, ka viņiem savu kalpojumu jāveic Jēzus vārdu garā: "Visu, ko jūs būsiet darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs būsiet man darījuši" (Mt 25, 40). Tas ir kalpošanas tuvākajam evaņģēliskais pamats. Tādā veidā arī paši slimnieki kļūs par Kristus, Dieva Dēla, klātbūtnes dzīvo zīmi. Jēzus ieradās pasaulē, lai dziedinātu. Viņš uzņēmās uz sevis mūsu trauslumu un mūsu vājības.

Aprūpēt brāli, kurš cieš, nozīmē ierādīt vietu Kungam – sacīja Svētais tēvs. No veselības aprūpes un ciešanu vietām izplatās visiem adresēts vēstījums – svarīga mācība, ko neviena katedra nespēj sniegt. Patiešām, cilvēks, kurš cieš, vislabāk apzinās vajadzību pēc dievišķās pestīšanas dāvanas un ticības, izprot to vērtību un spēj palīdzēt arī tiem, kuri atrodas viņam blakus, novērtēt šo dāvanu un pēc tās tiekties.

01 februāris 2020, 15:43