Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests sveic Austrumu Baznīcu ticīgos Ziemassvētkos

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no daudzās valstīm, pāvests Francisks apsveica Austrumu Baznīcu katoļus un pareizticīgos Kristus dzimšanas svētkos, vēlot viņiem Pestītāja gaismu un mieru.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks atgādināja, ka Kunga parādīšanās svētkos tiek atzīmēta arī Vispasaules Bērnu misionārā diena. Tie ir svētki bērniem un pusaudžiem, kuri, īstenojot universālo aicinājumu uz svētumu, palīdz saviem vienaudžiem atklāt Kristu caur lūgšanu un dalīšanās prieku.

Pāvests apsveica klātesošos Romas iedzīvotājus un svētceļniekus, kuri šajā skaistajā dienā bija ieradušies Svētā Pētera laukumā. Viņu vidū bija arī svētceļnieki no Dienvidkorejas un studentu grupa no Ņujorkas. Francisks sirsnīgi sveica grandiozā folkloras pasākuma dalībniekus. Šogad to organizēja Alumieres un Valle del Miņjones pilsētas. Pāvests atgādināja, ka šāds pasākums notiek arī daudzās Polijas pilsētās un ciematos. Novēlējis visiem jauku dienu, Svētais tēvs aicināja neaizmirst lūgties par viņu.

06 janvāris 2020, 13:23