Meklēt

Dieva Mātes svētku dievkalpojums Vatikānā Dieva Mātes svētku dievkalpojums Vatikānā 

Pāvests: Sievietes cieņa kā miera un labākas pasaules nosacījums

1. janvārī Baznīca atzīmē Pasaules Miera dienu. Šogad tās temats: "Miers kā cerības ceļš: dialogs, izlīgšana un ekoloģiskā atgriešanās". Vēstījumā pāvests atgādina, ka "katrs karš, īstenībā, ir brāļa slepkavība, kas iznīcina cilvēces aicinājumā ierakstītās brālības projektu. Karš rodas no egoisma un iedomības, no naida, kas liek iznīcināt, ieslēgt otru negatīvā skatījumā, izslēgt viņu un likt viņam pazust".

Silvija Krivteža - Vatikāns

Jaunā gada pirmajā dienā Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks svinēja Vissvētākās Jaunavas Marijas – Dieva Mātes svētku Misi. "Kad piepildījās laiks, Dievs sūtīja savu Dēlu, dzimušu no sievietes" (Gal 4,4). Apustuļa Pāvila vārdi atklāj Kristus dzimšanas noslēpumu. Jēzus ieradās pasaulē nevis kā pieaugušais, bet, kā lasām Evaņģēlijā, tika "ieņemts mātes miesās" (Lk 2,21). Sievietes klēpī Dievs savienojās ar cilvēci, lai nekad nešķirtos. Arī tagad, Debesīs, Jēzus dzīvo ar miesu, ko saņēma no savas mātes. Dievā ir mūsu cilvēciskā miesa! – teica Francisks.

Sprediķī pāvests skaidroja, ka Jaunā gada pirmajā dienā Baznīca svin Dieva vienotības ar cilvēku noslēpumu. Dievā vienmēr būs mūsu cilvēcība, bet Marija vienmēr būs Dieva Māte. Viņa ir sieviete un māte. No viņas – sievietes – izgāja pestīšana. Pāvests uzsvēra, ka bez sievietes nav pestīšanas. Dievs vienojās ar mums. Ja mēs gribam vienoties ar Viņu, tad mums ir jāiet tas pats ceļš – caur Mariju, sievieti un māti. Iesāksim jauno gadu kopā ar Dieva Māti, sievieti, kura Dievam dāvāja cilvēka dabu, – aicināja Svētais tēvs.

Cilvēces atdzimšana iesākās no sievietes, – turpināja pāvests. Sievietes ir dzīvības avoti. Tomēr viņas bieži tiek pazemotas, sistas, ļaunprātīgi izmantotas, pret savu gribu ierautas prostitūcijas tīklos, piespiestas iznīcināt dzīvību, ko nes savā klēpī. Katra vardarbība pret sievieti apvaino Dievu, kas ir dzimis no sievietes. No sievietes miesas pasaulē ienāca pestīšana. Mūsu attieksme pret sievietes miesu parāda mūsu cilvēcības līmeni. Cik bieži sievietes miesa tiek likta uz spožo reklāmu, peļņas, pornogrāfijas un izmantošanas altāriem.

Svētais tēvs norādīja, ka šodien tiek pazemota arī mātišķība, jo vislielākā uzmanība tiek pievērsta ekonomiskās izaugsmes rādītājiem. Tik daudzas mātes uzņemas veikt smagu un bīstamu ceļu, lai saviem bērniem nodrošinātu labākus dzīves apstākļus, labāku nākotni. Iesākot Jauno gadu, jautāsim sev: "Vai es spēju ar sirdi uzlūkot cilvēkus? Vai es rēķinos ar saviem tuvākajiem? Vai manas sirds centrā ir Kristus?" Ja mēs vēlamies labāku pasauli, kas kļūtu par kopīgām mājām, kurā valda miers, nevis ieroču dārdi, tad ir jārespektē katras sievietes cieņa. No sievietes ir dzimis Miera Karalis. Sieviete ir miera dāvātāja un radītāja, – Dieva Mātes svētku dievkalpojuma sprediķī teica pāvests.

01 janvāris 2020, 12:03