Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests mudina nezaudēt cerību uz mieru

"Miers ir jāveido katru dienu", – uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" uzsvēra pāvests. Tā bija viņa pirmā tikšanās ar svētceļniekiem 2020. gadā. Francisks aicināja pieņemt Dieva svētību, ko Betlēmē dzimušais Bērns dāvā Baznīcai un pasaulei. Pāvests arī atvainojās par savu neglaimojošo rīcību Vecgada vakarā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks atgādināja, ka 1. janvārī Baznīca atzīmēja 53. Pasaules Miera dienu. Tās temats: Miers kā cerības ceļš: dialogs, izlīgums un ekoloģiskā atgriešanās. Sveicot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus un Romas iedzīvotājus, viņš vēlēja, lai visi cilvēki, ticīgie un neticīgie, nekad nezaudē cerību uz mieru, ko mums ir jāveido katru dienu.

Evaņģēlija vēstījuma centrā ir Marija, kura Betlēmes ganiem rāda Bērnu. Viņš ir «Dieva svētība» cilvēces ģimenei, kurš «iznīdēs ļaunuma sakni». «Jēzus pestīšana nav maģiska, bet tā ietver mīlestības pacietību, kas uzņemas netaisnību un atņem tai varu. Mīlestība padara mūs pacietīgus. Cik bieži mēs zaudējam pacietību. Arī es, un lūdzu piedošanu par vakardienas slikto piemēru. Kontemplējot Kristus dzimšanas ainu, mēs ar ticības acīm redzam atjaunoto un atbrīvoto no ļaunuma pasauli, kur valda Kristus, silītē dusošais Bērns», – teica pāvests.

Francisks sveica Romas Svētā Eģīdija kopienas organizētā pasākuma «Miers visai pasaulei» dalībniekus. Viņš pauda pateicību visām ekleziālajām kopienām un apvienībām par miera un solidaritātes iniciatīvām, kādas īstenotas aizvadītajā gadā.

02 janvāris 2020, 09:53